Basisbehoeften de basis van ons bestaan

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Basisbehoeften de basis van ons bestaan

Basisbehoeften de basis van ons bestaan

Laatste keer bijgewerkt op 26, maart, 2021 by Virgil van Dijk

Basisbehoeften onstaan in de loop van ons leven en kan zelfs als we prematuur zijn ontwikkelen. We ontwikkelen gedurende onze levensloop allerlei coppingstrategien. Manieren hoe we met acties van onszelf of een andere om kunnen gaan. Het toepassen van een copingstrategie is vaak handig en de beste keuze op het moment dat je deze voor het eerst toepast. maar kan later frusterrend gaan werken als we deze copingstraegie veelvuldig blijven toepasssen. Het doorbreken van deze patronen is wat ik doe in mijn trainingen en coachingspraktijk. Maar waar zijn de basisbehoefte uit opgenbouwd? En waarom passen we ze toe?

Hoe komen de behoeften aan competentie, autonomie en relatie tot recht?

Inhoudsopgave coaching training en Bedrijfsyoga!

Naast algemene basisbehoeften die zich kunnen vertalen naar aanpassingen in ons dagelijks bestaan, zijn er ook drie psychologische basisbehoeften. Dit zijn de behoefte aan competentie, autonomie en relatie. Voor veel mensen is het belangrijk dat er ook aandacht is voor deze behoeften. Is dit niet mogelijk vanwege een onveilige situatie thuis zoals ruziende ouders! Dan pas je copingstrategien toe bijvoorbeeld zoals: je vlucht weg uit huis als kind, of je gaat heel stil zitten spelen. De ruziende ouders probeer je te vermijden en te negeren. Later als je jaren verder bent ontwikkeld vraag je jezelf af waarom je ruzie, een confrontatie of bijvoorbeeld opkomen voor je mening lastig is voor je? De oorsprong zit in de indrukken die je in het verleden hebt opgedaan.

Basisbehoefte competentie: vertrouwen en plezier in eigen kunnen

Als kind merken dat we dingen kunnen en weten. We ontwikkelen steeds meer vaardighedenen vermogen en krijgen daarvoor waardering van anderen (leerkracht en ouders). Dit noemen we opgoeien een vorm van leren die betekenisvoller wordt naar mate we de effecten op latere leeftijd gaan zien of ervaren. Maar het adoptie niveau van nieuw gedrag wordt steeds minder doordat we als mens kiezen voor dat we juist achten en stellen dat weinig bij. dit verschilt heel erg per persoon. Maar er zijn vast gedachtes en gevoelens waar je houvast bij vindt die je op jouw manier als prettig ervaart.
 

Basisbehoefte autonomie: ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen

Kinderen die zelf beslissingen nemen en keuzes maken ontwikkelen een grotere mate van autonomie. Ze dragen verantwoordelijkheid voor hun initiatieven en activiteiten. Hun gevoel van autonomie wordt versterkt wanneer zij zich betrokken voelen bij belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving. Als je dit vroegtijdig aanleerd ontwikkeld dit zich en kan je op latere leeftijd nog steeds gebruik maken van het aanpassingsvermogen. Als we autonomie ervaren zijn we bijvoorbeeld minder ontvankelijk voor stress en Burn Out. En we leren ook hoe we autonomie kunnen creeren. Hebben we dit niet geleerd is het lastig om directief en autoritair gedrag te kunnen accepteren omdat we ons eigen autonomie niet ervaren.
 

Basisbehoefte relatie: je veilig en geaccepteerd voelen

Als kinde ervaren we al dat we erbij willen horen, mee mogen doen en dat anderen met ons willen spelen en werken. Het gevoel van relatie wordt versterkt als kinderen invloed hebben op de manier waarop er met ze wordt omgegaan. Ook dit ervaren we later als volwassenen zijn. We hebben nog steeds dezelfde behoefte om relaties te willen ervaren. als relaties beschadigd zijn dan raken we hetvertrouwen kwijt zowel in de ander als in ons zelf.

Conclussie

Er zijn verschillende modellen die op allerlei wijze de basisbehoefte uitleggen en verklaren. Wat me opvalt is dat de basisbehoefte de aandacht die we ervaren als kind veel besproken wordt tijdens coaching. Dit omdat we pas jaraen later ervaren wat ons is aangeleerd en wat we er daadwerkelijk mee doen qua interactie met onszelf en met de ander.

Hieronder een model wat we gebruiken bij Special forces in Business tijdens de coachingsreizen. en die ik ook in mijn coachingspraktijk gebruik.

Basisbehoeften de basis van ons bestaan pesso

Dit Artikel over Basisbehoeften de basis van ons bestaan is geschreven door Virgil van Dijk

volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.