Blended learning leren vanuit de keuken!

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Blended learning leren vanuit de keuken!

Blended learning leren vanuit de keuken

Laatste keer bijgewerkt op 24, juli, 2020 by Virgil van Dijk

Dagen achter de computer weggestopt zitten achter een scherm. Dat is deze dagen niet vreemd meer, maar training volgen vanachter een scherm is dan wel vreemd? Dit gebeurt nog veel klassikaal. Terwijl Klassikaal en leren vanuit huis vanachter je computer een goede combinatie kunnen zijn. De balans is soms ver te zoeken tussen offline en online. Dat terwijl een balans tussen deze twee werelden juist veel kan opleveren. Het levert namelijk een hoog trainingsrendement op. Dit is waarom blended learning, oftewel gemixt leren, een steeds grotere rol gaat spelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Blended learning leren vanuit de keuken

Definities blended learning

Inhoudsopgave coaching training en Bedrijfsyoga!

Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren. Er zijn diverse definities, waarbij de mix een eigen invulling krijgt:

  • Een mix van leren met en zonder technologie. Bijvoorbeeld: een combinatie van e-learning en klassikaal leren. 
  • Een mix van vormen van e-learning, zoals synchroon en asynchroon e-learning. Bij synchroon e-learning leer je tegelijk met andere studenten, alleen je bent op een verschillende locatie. Bij asynchroon e-learning leer je op je eigen tijd en in je eigen tempo. Er is wel interactie met medestudenten, maar je werkt niet allemaal op hetzelfde moment aan een opdracht.
  • Een mix van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

Wat is blended learning?

Blended learning is gemixt leren. Hierbij maken docenten of instructeurs gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat dan bijvoorbeeld uit lessen in een klaslokaal, practicums, schriftelijke overhoringen of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online of via een platform te vinden.

Nu kan je je afvragen of deze twee varianten wel even effectief zijn, maar bewijs heeft aangetoond dat het effect van blended learning opweegt tegen de effectiviteit van aleeen maar klassieke educatie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat e-learning een negatief effect heeft op het eindresultaat. Blended leren is dus meer dan geschikt voor het een rol in de educatie.

Waaruit bestaat blended learning?

1. Offline

We hebben het al even gehad over de vormen die onder offline leren vallen. Hieronder vallen dus onder andere standaard lessen in een klaslokaal, practicums en praktijklessen en alle verschillende toetsen en overhoringen. Omdat dit een offline ‘iets’ betreft, betekent dat automatisch dat er bepaalde voorwaarden zijn. Zo moet er voor offline leren een leraar aanwezig zijn om de les te geven. Ook de studenten zijn een vereiste en zonder locatie kom je niet ver. Dit zijn niet alleen voorwaarden waaraan voldaan moet worden, dit zijn óók dingen die je meestal niet gratis krijgt.

Het klassieke leren begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van het digitale leren. Dit is goed te zien bij hogescholen en universiteiten, waar steeds minder fysieke aanwezigheid verwacht wordt. Dankzij het streamen of opnemen van de lessen kunnen deze ook aan de student worden getoond.

2. Digitaal

Onderdeel van het blended learning is dus ook het digitale leren. Tegenwoordig is er geen garantie meer dat een training volledig offline gegeven wordt. In veel scholen en opleidingen worden er al een of meer vormen van digitaal gebruikt om extra informatie te verschaffen aan de leerling of cursist. Zo worden applicaties zoals Moodle en Blackboard bijvoorbeeld gebruikt om extra bestanden beschikbaar te maken. Opleidingen die digitaal leren hebben omarmd, gebruiken de mogelijkheden om hele lessen te geven met video’s en ondersteuning.

Zoals eerder vernoemt is het dus een groot voordeel dat er geen docent of student op één bepaalde plek aanwezig hoeft te zijn. Zelfs het afnemen van testen en het beoordelen van stukken kan gewoon via een portal gedaan worden.

Hoe maak je blended learning effectief?

Om blended learning effectief toe te kunnen passen is het nodig om een balans te vinden tussen zowel de educatie in het klaslokaal als de lessen die digitaal te volgen zijn. Hier moet vooral de docent goed over nadenken, omdat deze van dichtbij meemaakt wat de studenten nodig hebben. Het is voor effectieve blended learning nodig om de intrinsieke motivatie van studenten aan te spreken, zodat ze autonoom kunnen werken in het digitale deel van de les. Er komt namelijk wel verantwoordelijkheid bij de student te liggen, omdat deze de kans krijgt om op een zelfgekozen tijdstip en locatie te gaan leren.

Toepassingen van blended learning

Trainingen

De toepassingen van blended learning voor het onderwijs lijken onuitputbaar. Met de nieuwe mogelijkheden die nieuwe technologieën teweegbrengen, kan het onderwijs blijven innoveren. In het onderwijs is de combinatie van klassiek klassikaal onderwijs en e-learning handig. Niet alleen zijn er dankzij het klassieke onderwijs contactmomenten met studenten, maar is er ook ruimte om persoonlijk op onderwerpen of knelpunten in te gaan.

Met de digitale mogelijkheden maken trainers het mogelijk voor studenten om door naslagwerken heen te lezen of samenvattingen terug te kijken. Ook kan ondersteunend materiaal via een digitale omgeving beschikbaar gemaakt worden, zodat studenten extra diepgang kunnen genieten.

Inwerktrajecten

Ook voor de educatie binnen bedrijven en organisaties is blended learning een geschikte oplossing. Het inwerken van nieuw personeel kost namelijk veel tijd (en geld). Omdat het werken voor een bedrijf betekent dat je én de systemen moet leren kennen én de manier van werken. Is het gebruik van blended learning nuttig. De onderdelen die geen persoonlijke begeleiding vereisen kan je dan gemakkelijk via een digitale omgeving laten lopen. Grote kans dat er gedeelten zijn waar een begeleider of coach een belangrijke rol speelt. Daarvoor is het offline gedeelte van het blended leertraject bedoeld. Zo bespaar we tijd waar dat kan.

Trainingen op locatie of intern

Ook voor trainingen kan een blended training positieve effecten teweegbrengen. Niet alleen geef je mensen meer vrijheid, omdat een gedeelte online of digitaal gevolgd worden, maar hiermee bespaar je ook op reistijd en potentieel op geld. De combinatie van beide manieren van leren zorgt ervoor dat de training tóch zo effectief als mogelijk is.

Waarom is “blended leren” zo populair?

Met de opkomst met alles dat online en digitaal is, is ook het digitale leren populair geworden. Als je een goede it infrastructuur hebt is het makkelijk om te starten met blended learning. Aangezien je, net als met alles, met kleine stapjes kan beginnen dus eerst een zoom of microsoft teamsessie en later een officieel leer en trainingssysteem gaat gebruikten Zelfs dan werkt blended learning al! Zo is het digitaliseren van kleine onderdelen al een goede eerste stap!

Voordelen én nadelen van blended learning

Hieronder zie je de grootste voor- en nadelen van blended learning overzichtelijk tegenover elkaar staan.

VoordelenNadelen
Mogelijkheid om ook te leren buiten trainingslocatieGrote afhankelijkheid van technologie
Toegankelijkheid wordt vergrootOpstart traject om te wennen
Vergroting autonomie en zelfredzaamheidMinder controle over acties van studenten
Toetsing en monitoring wordt makkelijker/
www.trainingvan.nu

Wees niet bang om de mogelijkheden van blended learning te ontdekken!

E learning

Er zijn altijd veel onduidelijkheden over de effectiviteit van e-learning. Veel mensen zijn dan ook benieuwd wat het verschil in effectiviteit van e-learning vs klassikaal onderwijs is. Vaak maken mensen inschattingen op basis van eigen inzicht of op onderbuikgevoel.Er zijn echter ook onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van e-learning. Daaruit blijkt vaak dat e-learning positief bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen die er gebruik van maken.

De voordelen van e-learning

Op verschillende plekken wordt e-learning al actief ingezet. Dit komt vaak door de potentiële voordelen die e-learning te bieden heeft.Zo is het aan de leerling om te beslissen waar en wanneer er wordt geleerd. Ook kunnen makkelijk voorbeelden getoond worden.We horen van veel mensen dat ze blij zijn dat ze op hun eigen tempo de cursus kunnen volgen. Daarnaast leert het makkelijk omdat je voorbeelden gelijk kunt nadoen en uitvoeren.

Wat vind de wetenschap van e-learning

Ook in de wetenschap zijn ze bezig met het concept e-learning. Vroegere onderzoeken zijn vooral beschrijvend geweest over het fenomeen E-learning. De laatste jaren is er echter een stijging te zien in onderzoeken die verder gaan dan beschrijvend. Zo wordt er steeds meer onderzocht wat het verschil in effectiviteit is tussen e-learning en klassikaal onderwijs.  Dit wordt zowel op vakspecifieke onderzoeken gedaan, als op globaler niveau.

De effectiviteit op declaratieve en procedurele kennis

Onder andere Sitzmann et al. (2006) heeft de effectiviteit van klassikaal vs e-learning onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat e-learning voor zowel declaratieve (conceptuele kennis, bijvoorbeeld feitjes, definities, wetten en formules) als procedurele (manieren om de declaratieve kennis in te zetten) kennis even effectief is als klassikaal onderwijs. Daarbij komt er naar voren dat gebruikmaken van een combinatie (blended learning) uiteindelijk het meest effectief is.

De leerresultaten en effectiviteit van e-learning verhogen

Uit het onderzoek van Sitzmann et al. blijkt daarnaast ook dat er manieren zijn die de leerresultaten positief beïnvloeden. Zo blijkt dat veel controle op de cursus, oefenmogelijkheden en feedback een positief resultaat hebben. Het blijkt dat de mate van interactie niet van invloed is op de leerresultaten. Onderzoek van Cook et al (2008) blijkt daarnaast dat online discussies en langere cursussen een positief effect hebben op het leerresultaat. Zo is het voor deelnemers om bijvoorbeeld de mogelijkheid te hebben om online discussies te voeren via forums en discussies onder elke les.

Is e-learning een alternatief voor contactonderwijs?

Uit meerdere overzichtsstudies wordt de conclusie getrokken dat e-learning net zo effectief is als traditioneel onderwijs. Dit is in ieder geval als je kijkt naar instructievormen die betrekking hebben op kennis, vaardigheden en gedrag. Om dus de benodigde vaardigheden en skills te leren kun je zeker gebruik maken van e-learning (Dankbaar, 2009). Echter zijn er een aantal dingen die toch verschillen. Er is minder sociale interactie tussen cursisten onderling. Zo zal je dus niet snel een netwerk opbouwen vanuit een online cursus. Echter is het voor het leren van nieuwe vaardigheden en skills vaak nodig om deze sociale interactie juist wel te hebben.

De ervaring van de cursisten zelf

De effectiviteit van e-learning is in potentieel dus minimaal gelijk aan dat van klassikaal onderwijs. Maar, effectiviteit is niet alles. Ook de ervaring van de cursisten speelt een belangrijke rol. Als jij iemand op cursus stuurt, en die heeft een goede ervaring, dan is er een grotere kans van over-spill op andere medewerkers. Dus hoe zit het met de ervaring van cursisten? Zijn die even blij met leren via e-learning? Doordat e-learning extra mogelijkheden biedt, zoals makkelijke herhaling en het volgen van een cursus in je eigen tempo, wordt e-learning door veel cursisten als een prettig alternatief gezien. De cursisten zijn dan ook even tevreden als met klassikaal onderwijs, ongeacht of ze kiezen voor deze methode of dat ze de methode toegewezen hebben gekregen.

De kwaliteit van de training blijft belangrijk

Dit is misschien een klein inkoppertje. Het maakt dus eigenlijk niet uit op welke manier er geleerd wordt, klassikaal of via e-learning. Wat wel belangrijk is en blijft, is de kwaliteit van de cursus. De manier waarop de cursus gegeven wordt is dus minder belangrijk. Een klein voordeel van een online cursus daarbij is dat de kwaliteit minder afhankelijk is van de docent. Bij klassikaal onderwijs is de trainer degene die het onderwerp overbrengt. Als die een slechte dag heeft, zal de kwaliteit van de cursus minder zijn. Bij een online cursus kan het materiaal opnieuw opgenomen worden op een goede dag van de trainer. Je kunt bij een online cursus dus elk onderdeel blijven verbeteren tot de gewenste kwaliteit gegeven wordt.

Wat kun je in de praktijk met deze informatie?

De effectiviteit van e-learning is dus niet meer te ontkennen. Voor cursisten is het een prettige en effectieve methode om nieuwe kennis en vaardigheden te krijgen. Uiteindelijk gaat e-learning een belangrijk onderdeel worden voor de ontwikkeling van mensen.

Organisaties

E-learning is een effectieve methode om jouw mensen te trainen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Maak samen met jouw medewerkers een leerplan. Bedenk wat ze willen gaan leren, hoeveel tijd ze hier aan gaan spenderen, en wat ze er uiteindelijk aan hebben. Controleer de voortgang hierop, zodat je ook weet dat de medewerker echt vooruit gaat. Natuurlijk hoef je niet zelf alle cursussen te ontwikkelen.Over het algemeen is het veel voordeliger voor bedrijven om gebruik te maken van e-learning trajecten dan klassikale trainingen.

Trainers

E-learning zal nooit een volledige vervanging worden van klassikaal onderwijs. Wel kan het een mooie aanvulling zijn op het trainingsprogramma, of kan het als studiemateriaal gebruikt worden. Het is daarvoor niet nodig om volledig eigen e-learning trajecten te maken. Het is veel sneller en makkelijker om gebruik te maken van bestaande e-learning programma’s of delen daarvan. En deze in jouw eigen lesprogramma integreren maak gebruik van een discussie platvorm of whatssapp om te discusieren.

Wat is jouw ervaring met blended learning en E-learning?

We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Wordt er al gebruik gemaakt van blended learning of van e-learning in jouw organisatie? Of heb jij zelf een ervaring met het volgen van een training, en wat vond je ervan? 

Bronnen:

  1. Sitzmann T, Kraiger K, Stewart D, Wisher R. Comparative effectiveness of webbased and class- room instruction: a meta-analyses. Personnel Psychology 2006;59:623-653.
  2. Cook D, Levinson A, Garside S, Dupras D, Erwin P, Montori V. Internet-based learning in the health professions, a meta-analysis. JAMA 2008;10:1181- 1196.
  3. Dankbaar, M.E.W De effectiviteit van e-learning en de implementatie in het medisch onderwijs, Tijdschrift voor Medisch onderwijs, 2009;28:212-222

Conclusie Blended learning en E-Learning

Binnen schouten en Nelissen heb ik in 2003 mogen meewerken aan het verkennen van hoe we online leren bij trainingen konden toepassen. Blended learning en Elearning zijn beide toegankelijk manieren om kennis te delen of verbreden. Ik heb daar ook meegekregen dat techniek ondersteunend is aan het leerproces en vooral niet leidend! Afhankelijk van de leerstijl kan een deelnemer kennis bijvoorbeeld voor of na een training doornemen. Dit kan ter voorbereiding of als naslagwerk! Het grootste voordeel van blended learning en e-learning is dag het overal kan ook vanuit de keuken!

Dit Artikel is geschreven door Virgil van Dijk van Coaching en Training van Nu

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.