Coach model :MBTI® persoon­lijkheidstypen instrument

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen beschrijft het gebruik van Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes stap 1 en 2. Verder staan de persoonlijkheidstypes globaal beschreven op deze site.

Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen

Het Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes

De MBTI®-vragenlijst onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. Lees hier meer over uw MBTI-persoonlijkheidstype.

De 16 MBTI-persoonlijkheidstypes

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung. En geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

 • Op wat richt u uw aandacht – Extraversion (E) of Introversion (I)
 • Welke informatie neemt u op en hoe? – Sensing (S) of INtuition (N)
 • Waar neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
 • Hoe gaat u om met de wereld om u heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die uw persoonlijkheidstype weergeven, helpen u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat uw MBTI-type is, dient u de MBTI-vragenlijst in te vullen. En een feedbacksessie te ondergaan met een gekwalificeerde MBTI-professional. Hieronder staan de 16 combinaties in een schematische weergave.

ISFJISFJINFJINTJ
ISTPISFPINFPINTP
ESTPESFPENFPENTP
ESTJESFJENFJENTJ
MBTI Persoonlijkheidstype

Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen MBTI® Stap I

De MBTI vragenlijst om persoonlijkheidstype weer te geven

Een eenvoudig en krachtige model het MBTI® Stap I (Myers-Briggs Type Indicator). Het biedt een goede basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling. En het verbeteren van effectiviteit in een organisatie.

Wat is de MBTI?

MBTI

MBTI Stap I is een krachtig, veelzijdig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht bied. In persoonlijke beweegredenen en interactie in een groep. U kunt MBTI Stap I inzetten voor persoonlijke en zakelijke vraagstukken. Werkt voor individuen en voor teams.

Wat zijn de 4 MBTI assen (Dichotomieën)

MBTI Stap I onderzoekt welke voorkeur persoonlijkheidstype iemand heeft. In totaal onderscheid het instrument 16 persoonlijkheidstypes, op basis van vier dimensies:

 • Extraversion (E) – Introversion (I)
  Waar haalt u uw energie vandaan?
 • Sensing (S) – Intuition (N)
  Aan welk soort informatie besteedt u aandacht?
 • Thinking (T) – Feeling (F)
  Volgens welk proces neemt u beslissingen?
 • Judging (J) – Perceiving (P)
  Hoe gaat u het liefst om met de wereld om u heen?

De verworven inzichten bieden input voor de aanpak van een schat aan onderwerpen. En ze kunnen zowel persoonlijk als prive worden toegepast. We gebruiken dit voor coaching en team coaching

Wat biedt de MBTI me?

MBTI is een persoonlijkheidsvragenlijst. Het is een instrument om gemeenschappelijke taal om interpersoonlijke verschillen eenvoudig te beschrijven.

 • De MBTI biedt een gemakkelijk te begrijpen manier om persoonlijkheidsverschillen te begrijpen.
 • Het aantal beschikbare MBTI-rapporten en materialen is uitgebreid.
 • Inspireert mensen continu.

Waarvoor kan ik de MBTI gebruiken?

 • Gebruikt het Myers-Briggs model om 16 persoonlijkheidstypes te definiëren.
 • Het instrument is gedurende 70 jaar getest en laat uitstekende resultaten zien.
 • Benadrukken van iemands sterke eigenschappen en geeft handvatten hoe iemand deze kan inzetten.
 • Is een krachtig instrument om diverse HR-vraagstukken op te lossen.
 • Vragenlijsten en rapporten beschikbaar in meerder talen.

Hoe kom ik aan een MBTI indicatie?

Om de strenge normen van kwaliteit te handhaven kan het MBTI en aanverwante producten alleen gebruiken worden door een gekwalificeerde coach of trainer. Bij coaching en training van nu zijn een aantal trainers en coaches gecertificeerd om dit instrument te gebruiken.

Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen en wat is MBTI® Stap II?

Onthul het DNA van persoonlijkheid

MBTI® Stap II bouwt verder op MBTI Stap I en maakt diepgaande interpretatie van de persoonlijkheidstypes mogelijk. Het brengt persoonlijke ontwikkeling in stroomversnelling door specifieke inzichten in gedrag. Wilt inzicht krijgen in uw handelen en gedrag. En dan is deze indicator zeker iets voor u.

Wat is MBTI stap 2?

Dutch DNA Stap II


Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen Stap II is een Myers-Briggs vragenlijst die de Stap I typevoorkeuren onderverdeelt in facetten. En hiermee voor ieder individu unieke persoonlijkheidskenmerken onthult. Het helpt om het unieke DNA van iemands persoonlijkheid te begrijpen. Met stap I type kunnen verschillen en hoe mensen met een verschillend Stap I type gelijkenissen vertonen. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel en ontwikkelingsplan dat perfect is voor coaching, actieplanning en teambuilding

De kracht van het Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen stap 2!

En het coachmodel : MBTI persoonlijkheidtypen. stap II gebruikt de MBTI stap 1 als startpunt. Stap I voorkeur dieper op vijf extra persoonlijkheidskenmerken. Hoe verhouden deze zich tot het gehele persoonlijkheidstype? MBTI Stap II geeft weer waar mensen afwijken van het overall Stap I type en waar interpersoonlijke uitdagingen liggen.

De uitkomsten helpen individuen en teams binnen alle niveaus in een organisatie.

Wat zijn de voordelen van het Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen van MBTI stap 2?

 • De uitwerking vane subtiele nuances in de uiting van het MBTI Stap I persoonlijkheidstype.
 • Onderzoekt voor elke MBTI-voorkeur vijf extra persoonlijkheidskenmerken.
 • Definieert de unieke kenmerken binnen elk persoonlijkheidstype.
 • Biedt ontwikkelingsacties voor een breed scala aan belangrijke persoonlijke vraagstukken.

Virgil is gecertificeerd trainer voor het Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen Stap I en II

Virgil is gekwalificeerd om dit Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen te gebruiken. En dit mag hij voor zowel stap 1 als stap 2. Hij is gekwalificeerd hiervoor. Hij gebruikt het Coach model : MBTI® persoon­lijkheidstypen stap 1 en 2 voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

ISTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ISTJ-persoonlijkheidstypes zijn grondig, betrouwbaar en hebben oog voor detail.

Deze introductie van het ISTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst. Het helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ISTJ’s

ISTJ’s zijn betrouwbaar en gaan systematisch te werk. Ze vinden het prettig om binnen een duidelijke structuur en volgens heldere processen te werken. Vaak vinden ze tradities belangrijk en zijn ze taakgericht en besluitvaardig. 

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISTJ’s 

Mensen met ISTJ-voorkeuren kunnen zich star opstellen.

Typische kenmerken van ISTJ’s

ISTJ’s zijn over het algemeen erg grondig, plichtsgetrouw en realistisch. Maar ook systematisch en gereserveerd.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISTJ’s

ISTJ’s vinden het prettig om te werken met duidelijke doelen en realistische deadlines. Ze willen problemen graag oplossen en voortgang monitoren op basis van feiten. Ze geven er de voorkeur aan om binnen een traditionele organisatie te werken, met mensen die hun verantwoordelijkheden serieus nemen. ISTJ-types zijn vaak te vinden in management- of administratieve functies of in functies op het gebied van ordehandhaving of boekhouden.

ISTJ’s onder stress

Stressveroorzakende factoren voor ISTJ kunnen zaken zijn die ingaan tegen hun natuurlijke voorkeur voor structuur en logica. In extreme omstandigheden kunnen ze beschuldigend en pessimistisch worden, waarbij ze geneigd zijn zich terug te trekken en zich af te sluiten.

ISTJ-relaties

En ISTJ hechten waarde aan tradities. Een iemand die consistent en geordend is. ISTJ’s ontwikkelen een sterke loyaliteit in relaties en ze werken erg hard om afspraken na te komen.

ISFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ISFJ-persoonlijkheidstypes zijn vriendelijk en houden rekening met en voelen verplichting voor anderen.

Deze introductie van het ISFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ISFJ’s

ISFJ-types zijn geduldig en gebruiken hun gezonde verstand en ervaring om, vaak voor anderen, problemen op te lossen. Ze zijn verantwoordelijk, loyaal en traditioneel ingesteld en helpen graag andere mensen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISFJ’s

ISFJ-persoonlijkheidstypes kunnen te voorzichtig zijn en overzien soms niet de logische gevolgen van hun beslissingen. Het kan ze ontbreken aan assertiviteit en ze lopen het risico beslissingen te baseren op wat ze denken dat andere mensen willen.

Typische kenmerken van ISFJ’s

ISFJ’s zijn georganiseerd, praktisch en geduldig. ISFJ’s zijn geduldig en begripvol.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISFJ’s

ISFJ-types willen zich graag thuis voelen op het werk en vinden het prettig samen te werken met mensen die wat voor elkaar over hebben en elkaar helpen. ISFJ’s werken graag in functies, waarbij loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel worden beloond. En werken in de gezondheidszorg, in de administratieve of sociale sector.

ISFJ’s onder stress

ISFJ’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-typehoofd. In extreme omstandigheden kunnen ze beschuldigend en pessimistisch worden, waarbij ze geneigd zijn van het ergste uit te gaan en zich af te sluiten.

ISFJ-relaties

ISFJ’s zijn over het algemeen betrouwbaar en toegewijd aan hun partner en de groepen waar ze bij horen. Dit type komt afspraken na en wil graag tradities in ere houden.

INFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
INFJ-persoonlijkheidstypes zijn meelevend en op een rustige manier inspirerend; ze helpen anderen graag te groeien en zich te ontwikkelen.

Deze introductie van het INFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van INFJ’s

INFJ types vinden het prettig om een gedeelde visie met anderen te hebben, anderen te inspireren en nieuwe manieren te verzinnen om samen invulling aan de visie te geven en doelen te bereiken.

Mogelijke ontwikkelpunten voor INFJ’s

INFJ-persoonlijkheidstypes kunnen individualistisch en teruggetrokken overkomen, misschien zelfs mysterieus. Ze betrekken anderen soms te weinig in hun denkproces.

Typische kenmerken van INFJ’s

INFJ’s zijn vaak meelevend, idealistisch en fantasierijk en dromerig.

Loopbaan en loopbaanideeën voor INFJ’s

INFJ-types werken vaak graag voor organisaties met een humanitair doel en een reputatie voor integriteit. Ze halen voldoening uit het ontwikkelen van innovatieve programma’s of diensten en bij te dragen aan de geestelijke behoeften van mensen. Aantrekkelijke beroepen voor INFJ’s zijn leraar, sociaal werker of kunstenaar.

INFJ’s onder stress

INFJ’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze gevallen voelt u zich mogelijk fysiek gestrest en woedend, en bent u obsessief gericht op bepaalde details.

INFJ-relaties

INFJ’s begrijpen intuïtief hoe menselijke relaties en complexe betekenissen werken. Anderen vinden INFJ’s vaak mysterieus!

INTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel

INTJ-persoonlijkheidstypes zijn strategische denkers met oog voor het grote geheel.

Sterke punten van INTJ’s

INTJ-persoonlijkheidstypes zijn vaak in staat een aansprekende langetermijnvisie te ontwikkelen en innovatieve oplossingen voor complexe problemen te bedenken.
Mogelijke ontwikkelpunten voor INTJ’s
Ze kunnen kil en afstandelijk overkomen. En kunnen vergeten de bijdrage van anderen te herkennen en te waarderen.

Typische kenmerken van INTJ’s

INTJ’s zijn over het algemeen strategisch, conceptueel als innovatief. Ze zijn veeleisend en ook bedachtzaam zijn. INTJ-types willen intellectueel uitgedaagd worden en werken graag in een besluitvaardige en doelgerichte omgeving. De kans om samen te werken met een expert in zijn of haar vakgebied, pakt een INTJ met beide handen aan. Ze zijn vaak te vinden in wetenschappelijke of technische omgevingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wetgeving of automatisering.

INTJ’s onder stress

In deze gevallen voelt u zich mogelijk fysiek gestrest en woedend, en bent u obsessief gericht op bepaalde details.

INTJ-relaties

INTJ’s vinden het vaak moeilijk om deel te nemen aan sociale gesprekken. En worden gezien als gereserveerd. Ze geven mogelijk niet zoveel complimenten.

ISTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ISTP-persoonlijkheidstypes zijn rustig, efficiënt en productief en staan open voor nieuwe kansen.

Deze introductie van het ISTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ISTP’s

ISTP’s vinden het vaak leuk te leren door vaardigheden geduldig toe te passen. Ze kunnen rustig blijven tijdens het managen van een crisis en snel beslissingen nemen over wat er moet gebeuren om een probleem op te lossen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISTP’s

ISTP-persoonlijkheidstypes lopen het risico meteen te veel te focussen op wat er moet gebeuren. Ze zien het grote geheel over het hoofd. Ze vinden het soms lastig een project af te maken waarbij ze nauw moeten samenwerken met anderen.

Typische kenmerken van ISTP’s

ISTP’s zijn over het algemeen analytisch, praktisch en realistisch.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISTP

ISTP’s vinden het leuk problemen te analyseren en te reageren op een crisis. Ze werken graag zelfstandig en hebben een voorkeur voor praktisch of analytisch werk. Functies die ISTP’s aanspreken zijn banen in o.a. de chirurgie, landbouw of techniek.

ISTP’s onder stress

ISTP’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In extreme situaties zijn ze geneigd zich buitengesloten en ontdaan te voelen en zijn ze vatbaar voor klagen en hypergevoeligheid.

ISTP-relaties

ISTP’s zijn voorstanders van algemene gelijkheid en tolereren over het algemeen vrijwel alle gedragingen. Echter kunnen ze verassen met hun harde mening ISTP’s zijn lastig te ‘lezen’.

ISFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ISFP-persoonlijkheidstypes zijn sensitief, rustig en hebben aandacht voor de behoeften van de mensen om hen heen.

Deze introductie van het ISFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ISFP’s

ISFP’s vinden het prettig anderen te helpen en ondersteunen en samenwerking te stimuleren en faciliteren. Ze brengen graag mensen samen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISFP’s

ISFP’s hebben de neiging minder assertief te zijn. Dit ten opzichte van de andere persoonlijkheidstypes. Ze zouden minder invloed op het werk kunnen hebben. Ze kunnen ze soms moeilijke beslissingen uit de weg gaan of beslissingen nemen uitstellen, in de hoop dat er een betere kans voorbij komt.

Typische kenmerken van ISFP’s

ISFP’s werken over het algemeen graag samen, zijn bescheiden, flexibel, aardig en loyaal.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ISFP

ISFP-persoonlijkheidstypes vinden het prettig om werk te doen dat van persoonlijke betekenis voor ze is. Ze werken graag in een omgeving met collega’s die begaan zijn met elkaar en elkaar steunen. Concurrentie kunnen ze vermijden. Ze zijn vaak te vinden in functies in de gezondheidszorg, dienstverlening en administratie.

ISFP’s onder stress

In deze situaties worden ze vaak cynisch, depressief, agressief en gaan ze aan zichzelf twijfelen.

ISFP-relaties

ISFP’s hechten waarde aan de vrijheid om een eigen pad te kiezen. Het kan moeilijk zijn om een ISFP te leren kennen.

INFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
INFP-persoonlijkheidstypes leven graag in overeenstemming met hun normen en waarden en willen graag inzicht in wat voor anderen werkelijk belangrijk is.

Deze introductie van het INFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van INFP’s

INFP types vinden het leuk om creatieve oplossingen voor problemen te bedenken en zetten zich graag in voor zaken waarin ze geloven. Ze vinden het leuk om anderen te helpen zich persoonlijk te ontwikkelen en te groeien.

Mogelijke ontwikkelpunten voor INFP’s

INFP’s vinden het soms lastig om hun mening te geven in vergaderingen. Hierdoor kunnen anderen het gevoel hebben dat de INFP onverschillig is of niets heeft toe te voegen. Ze lopen het risico anderen niet te kunnen overtuigen van hun ideeën.

Typische kenmerken van INFP’s

INFP’s zijn vaak flexibel, spontaan, maar ook bedachtzaam. O

Loopbaan en loopbaanideeën voor INFP

INFP’s krijgen voldoening door anderen te helpen zich te ontwikkelen en te leren. Ze uiten hun creativiteit via schrijven en beeldende kunst. En vinden het prettig werk te doen dat betekenis heeft en samen te werken met mensen die hun normen en waarden delen. Vaak kiezen ze voor beroepen in de hulpverlening. Of als schrijver of kunstenaar.

INFP’s onder stress

In deze situaties worden ze vaak cynisch, depressief, agressief en gaan ze aan zichzelf twijfelen.

INFP-relaties

INFP’s zijn vaak selectief en gereserveerd in het delen van hun diepste gevoelens en waarden. Het is soms lastig dit type te begrijpen.

INTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
INTP-persoonlijkheidstypes zijn rationeel en analytisch, kunnen zich makkelijk aanpassen en spelen in op nieuwe kansen.

Deze introductie van het INTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van INTP’s

INTP persoonlijkheidstypes denken strategisch en kunnen conceptuele modellen ontwikkelen om complexe problemen te begrijpen. Ze analyseren de wereld vaak op een objectieve en abstracte manier en ontwikkelen nieuwe of innovatieve manieren om iets aan te pakken.

Mogelijke ontwikkelpunten voor INTP’s

INTP’s kunnen het lastig vinden om in een team te werken, vooral met mensen van wie ze vinden dat ze niet logisch denken of te weinig resultaatgericht te zijn. Ze kunnen focus verliezen en belangrijke feiten of details over het hoofd zien.

Typische kenmerken van INTP’s

INTP’s zijn vaak onafhankelijk en afstandelijk.

Loopbaan en loopbaanideeën voor INTP

INTP’s hebben vaak specialistische kennis en zijn vaak te vinden in de techniek of wetenschap. Ze gedijen het beste in een omgeving waar ze de tijd en ruimte krijgen om geconcentreerd en zonder onderbrekingen aan iets te werken en waar ze niet in teams hoeven te werken of veel hoeven te vergaderen.

INTP’s onder stress

INTP’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In extreme situaties bent u geneigd zich buitengesloten en ontdaan te voelen en bent u vatbaar voor klagen en hypergevoeligheid.

INTP-relaties

INTP’s tolereren een groot aantal gedragingen van de mensen om zich heen. INTP’s zijn onafhankelijke personen die waarde hechten aan zelfstandigheid. 

ESTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ESTP-persoonlijkheidstypes zijn energiek, enthousiast en passen zich makkelijk aan. Ze maken werken graag leuk.

Deze introductie van het ESTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESTP’s

ESTP’s motiveren anderen door leven in de brouwerij te brengen. Problemen kunnen ze snel analyseren en oplossen op basis van hun gezonde verstand en ervaring, vaak op een vindingrijke of creatieve manier. 

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESTP’s

ESTP-types kunnen het moeilijk vinden hun tijd te managen en kunnen hun interesse verliezen tijdens lange en complexe projecten. Ze kunnen zo gericht zijn op directe problemen en snelle oplossingen, dat ze lange termijn problemen over het hoofd kunnen zien.  

Typische kenmerken van ESTP’s

ESTP’s zijn vaak analytisch, extravert en enthousiast. Ze zijn vaak opmerkzaam en vindingrijk.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESTP

ESTP’s vinden het leuk risico’s te nemen, een crisis te bezweren of brandjes te blussen. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving tussen actieve en taakgerichte mensen die gericht zijn op het project en direct zijn in de omgang. Ze zijn vaak te vinden in de beveiliging, landbouw, productie en marketing.

ESTP’s onder stress

In deze situaties trekt u zich vaak terug, bent u afgeleid en paranoïde, en voelt u zich voortdurend angstig. 

ESTP-relaties

ESTP’s houden echt van het leven en halen alles eruit wat erin zit.

ESFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ESFP-persoonlijkheidstypes zijn onderhoudend, makkelijk in de omgang en sociaal. Ze stellen anderen graag op hun gemak.

Deze introductie van het ESFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESFP’s

ESFP-persoonlijkheidstypes passen zich vaak gemakkelijk aan en zijn vriendelijk en spraakzaam. Ze zijn levensgenieters en houden ervan mensen om zich heen te hebben. Dit persoonlijkheidstype vindt het leuk om met anderen samen te werken en nieuwe ervaringen op te doen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESFP’s

ESFP’s vinden het lastig om deadlines te halen en maken. Ze raken gemakkelijk afgeleid. 

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESFP

ESFP-types creëren graag een goede teamspirit en maken werken leuk. ESFP’s leren het beste nieuwe vaardigheden samen met anderen. Ze willen een carrière waar hun natuurlijke extraverte houding en aandacht voor anderen van pas komt. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of het onderwijs.

ESFP’s onder stress

ESFP’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties trekt u zich vaak terug, bent u afgeleid en paranoïde, en voelt u zich voortdurend angstig.

ESFP-relaties

ESFP’s zijn levensgenieters die houden het leven, eten, kleding, dieren en het gezelschap van mensen. In relaties zijn ze steunend, vrolijk en spontaan.

ENFP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ENFP-persoonlijkheidstypes zijn energiek en motiverend.

Deze introductie van het ENFP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ENFP’s

ENFP’s schakelen snel van het ene project naar het andere. Ze zien overal mogelijkheden en kunnen vaak meerdere oplossingen voor een probleem bedenken. Hun energie en enthousiasme zijn vaak aanstekelijk. Een ENFP laat zich inspireren door nieuwe mensen en ervaringen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENFPs

ENFP-types kunnen soms geen beslissingen nemen of projecten niet afmaken. Ze lopen het risico te veel hooi op hun vork te nemen en te lang te blijven zoeken naar het beste antwoord. Ze vinden het lastig om prioriteiten te stellen.

Typische kenmerken van ENFP’s

ENFP’s zijn vaak vriendelijk, expressief, innovatief en energiek.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENFP

De ideale werkomgeving voor ENFP’s is een omgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd en beloond en teamwerk belangrijk wordt gevonden. Met name om ze te ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot functies in coaching, ontwikkeling en onderwijs of tot creatieve beroepen of hebben een religieuze roeping.

ENFP’s onder stress

In deze situaties bent u vaak overbezorgd, teruggetrokken, hebt u een tunnelvisie en bent u vatbaar voor extreme emoties.

ENFP-relaties

ENFP’s zijn zeer scherp en opmerkzaam ten opzichte van andere personen.

ENTP: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ENTP-persoonlijkheidstypes hebben strategisch inzicht, passen zich snel aan, zijn energiek en enthousiast.

Deze introductie van het ENTP-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ENTP’s

ENTP’s lossen problemen op een creatieve manier op en denken vaak ‘out-of-the-box’ Ze zien patronen en verbanden binnen systemen. Ze vinden het leuk een strategie te ontwikkelen en zien en verzilveren vaak nieuwe kansen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENTP’s

ENTP-persoonlijkheidstypes gaan het nemen van beslissingen soms uit de weg en kunnen enthousiast raken over ideeën die niet haalbaar zijn qua tijd of budget. Ze kunnen erg competitief zijn.

Typische kenmerken van ENTP’s

ENTP’s zijn vaak bezig met hun ontwikkeling, zijn theoretisch en flexibel.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENTP

ENTP’s vinden het prettig te werken in een snelgroeiende en energieke omgeving, waar autonomie en de vrijheid om anders te denken hoog in het vaandel staan. Ze vinden het leuk om technische oplossingen te bedenken en nieuwe ideeën en kansen aan anderen te verkopen.

ENTP’s onder stress

In deze situaties bent u vaak overbezorgd, teruggetrokken, hebt u een tunnelvisie en bent u vatbaar voor extreme emoties.

ENTP-relaties

ENTP’s halen plezier uit een goede discussie. Hun gespreksstijl is uitdagend.

ESTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ESTJ-persoonlijkheidstypes zijn analytisch, doelgericht, besluitvaardig en georganiseerd

Deze introductie van het ESTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESTJ’s

ESTJ’s stimuleren zichzelf om hun doel te bereiken. En regelen de mensen en middelen die ze hiervoor nodig hebben Ze hechten vaak veel waarde aan kundigheid.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESTJ’s

ESTJ’s kunnen zo gefocust zijn op het behalen van hun doel, dat ze voorbij gaan aan de ideeën of gevoelens van anderen. Situaties waarbij er intensief persoonlijk contact nodig is, kunnen ze minder prettig vinden.

Typische kenmerken van ESTJ’s

ESTJ’s zijn vaak verantwoordelijk en efficiënt. Maar ze kunnen ook assertief en realistisch zijn.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESTJ

ESTJ’s vinden het prettig duidelijke doelen en deadlines te stellen en problemen op een logische manier te analyseren. Ze komen het beste tot hun recht in een stabiele omgeving met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. Een carrière in wetshandhaving, de productie of toegepaste technieken zal een ESTJ vaak aanspreken.

ESTJ’s onder stress

ESTJ’s raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties wordt u vaak overgevoelig, emotioneel, dominant en star.

ESTJ-relaties

ESTJ-types vinden het vaak leuk om met anderen te communiceren en nemen de rol in hun relaties serieus.

ESFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ESFJ-persoonlijkheidstypes zijn plichtsgetrouwe teamspelers die nauw samenwerken met anderen en het fijn vinden zich ergens thuis te voelen. Voor het oplossen van problemen gebruiken ze hun gezonde verstand.

Deze introductie van het ESFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ESFJ’s

ESFJ’s zijn over het algemeen sociaal en extravert. Ze begrijpen wat anderen nodig hebben en uiten hun waardering voor bijdragen van anderen. Om een beslissing te kunnen nemen, verzamelen ze benodigde feiten. Ze vinden het leuk om effectieve procedures op te zetten.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ESFJ’s

ESFJ’s kunnen zich bij het nemen van beslissingen te veel laten beïnvloeden door wat ze denken dat anderen willen. Ze lopen het risico te veel te accepteren of zich te dienstbaar op te stellen aan leidinggevenden.

Typische kenmerken van ESFJ’s

ESFJ’s zijn vaak warm en dankbaar. Maar ook georganiseerd en ondersteunend.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ESFJ’s

ESFJ’s komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega’s en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. Ze zullen zich veelal aangetrokken voelen tot functies in de kinderzorg, verpleging, het onderwijs of in religieuze organisaties. 

ESFJ’s onder stress

In deze situaties bent u geneigd pessimistisch en star te zijn.

ESFJ-relaties

ESFJ-types zijn op emotioneel gebied zeer afgestemd op anderen. Ze begrijpen de emotionele behoeften en zorgen van hun partner.

ENFJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ENFJ-persoonlijkheidstypes zijn zorgzaam, inspirerend en motiverend en kunnen zich goed inleven in anderen.

Deze introductie van het ENFJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ENFJ’s

ENFJ’s zijn in staat het beste uit een team te halen door nauw samen te werken en beslissingen te nemen. Bij het nemen van beslissingen respecteren ze de waarden van anderen en betrekken ze anderen in het proces.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENFJs

ENFJ-types praten vaak veel. En kunnen ontmoedigd raken als ze feedback van anderen krijgen. En kunnen het lastig vinden om met het ontbreken van consensus en met conflicten om te gaan. Bij het nemen van beslissingen kunnen ze voorbijgaan aan logica en feiten.

Typische kenmerken van ENFJ’s

ENFJ’s zijn vaak warme en ondersteunende persoonlijkheden die goed kunnen samenwerken.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENFJ

ENFJ’s vinden het prettig anderen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, tijdmanagement en het halen van deadlines. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving waar samenwerken en harmonie hoog in het vaandel staan, vooral bij het behalen van gezamenlijke doelen. Ze zijn vaak aangetrokken tot banen in de hulpverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg of in een religieuze omgeving.

ENFJ’s onder stress

In deze situaties bent u geneigd pessimistisch en star te zijn. En U twijfelt snel aan uzelf.

ENFJ-relaties

ENFJ-types helpen anderen zich vaak te ontwikkelen en ze begrijpen snel de emotionele behoeften van anderen.

ENTJ: MBTI-persoon­lijkheidsprofiel
ENTJ-persoonlijkheidstypes zijn gedreven, georganiseerd en gedecideerde natuurlijke leiders.

Deze introductie van het ENTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Sterke punten van ENTJ’s

ENTJ’s zien het grote geheel en denken strategisch na over de toekomst. Ze zijn in staat mensen en middelen efficiënt in te zetten om langetermijndoelen te bereiken. Ze voelen zich meestal comfortabel om een sterke leiderschapsrol op zich te nemen.

Mogelijke ontwikkelpunten voor ENTJ’s

ENTJ’s kunnen de bijdragen van anderen over het hoofd zien en de behoeften van de mensen die hun plannen implementeren verwaarlozen. Ze leggen de lat hoog voor zichzelf. Hierdoor kunnen ze hard en intimiderend overkomen.

Typische kenmerken van ENTJ’s

ENTJ’s zijn vaak gestructureerd en uitdagend. Ze zijn strategisch ingesteld en stellen veel vragen.

Loopbaan en loopbaanideeën voor ENTJ

ENTJ’s zijn niet bang om moeilijke beslissingen te nemen om doelen te bereiken en vinden het leuk complexe problemen op te lossen. Ze komen het beste tot hun recht in een snelgroeiende en competitieve omgeving, waarin het bereiken van doelen wordt beloond en ze steeds voor nieuwe uitdagingen worden gesteld. Ze zijn aangetrokken tot leiderschaps- en managementfuncties, waarbij de analytische vermogens worden uitgedaagd.

ENTJ’s onder stress

In deze situaties wordt u vaak overgevoelig, emotioneel, dominant en star.

ENTJ-relaties

ENTJ-types krijgen energie van het bevorderen van communicatie met personen. Hier halen ze erg veel plezier uit.

Deze pagina over Coach model :MBTI® persoon­lijkheidstypen is geschreven door Virgil van Dijk en mijn voorkeurstype is ENTJ

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)