De definitie van coaching

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Wat is de definitie van coaching? Als je gaat zoeken wat coaching is zegt krijg je vele definities! Hieronder noem ik er een aantal.

Coachen is een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden. Dit gebeurt meestal onder leiding van een coach. De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Dit houdt in dat de coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen ervan.

De definitie van coaching volgens het NOBCO

Deze “NOBCO-definitie” komt uit 2004 en geeft volgens mij goed weer waar coaching over gaat. Het is een bruikbare definitie voor het begrip ‘coaching‘. Hieronder volgt de definitie:

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag

Door aanzet tot effectief gedrag kan men het volgende veranderen:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. Onder een coachee kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht! of een partnerrelatie die gecoacht wordt denk dan aan bijvoorbeeld relatiecoaching! Er is ook een pagina leesbaar over teamcoaching op deze site dus lees teamcoaching

defenitie coachen 3
defenitie coachen 3

Onderbouwing
De eerste zin beschrijft voornamelijk het ‘wat‘ van coaching. Het drieregelige lijstje gaat over het ‘waartoe‘. De laatste regel tenslotte geeft de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden aan en drukt impliciet ook de gelijkwaardigheid van coach en coachee uit. Op deze wijze is een definitie ontstaan die de belangrijkste elementen in zich verenigt. Deze defenitie van coaching wordt ook gebruikt door coaching en training van Nu.

De definitie van coaching volgens het EMCC

Definitie van coaching – EMCC 2010
In 2010 is binnen de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) een intensieve discussie gevoerd. Dit om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke beschrijving van coaching en mentoring. Dit heeft geleid tot de volgende Abstracte definitie die hieronder beschreven wordt.

Abstracte definitie van coaching en mentoring:

1. Coaching en mentoring zijn activiteiten op het gebied van professionele, organisatorische en persoonlijke ontwikkeling. Met nadruk op individuen, teams, organisaties of bredere contexten. En met als doel het vertrouwen van anderen in hun eigen ideeën en vooruitzichten te vergroten. En hen te helpen zien en test alternatieve manieren voor verbetering van competentie, besluitvorming en verbetering van de levenskwaliteit. De relatie tussen coaches / mentoren en klanten is strikt vertrouwelijk.

2. Binnen organisatorische contexten kunnen coaching en mentoring ‘één-op-meerdere’ of ‘meerdere-op-meerdere’ Coaching- of mentoractiviteiten / interacties omvatten. De coaches en mentoren kunnen intern of extern zijn.

3.0 Een professionele coach is een expert in het opbouwen van een relatie. Met als doel een serie gesprekken die coachees verder helpen:

3.2 Interactie met elke persoon of groep door een of meer relevante methoden toe te passen.

4. Mentoring is een ontwikkelingsproces waarbij een persoon (mentee) die bepaalde vaardigheden wil verwerven, interactie heeft met een persoon (mentor) die erkend is deze vaardigheden te hebben, met als doel de zoeker om kennis te verwerven, een vaardigheid of competentie te ontwikkelen die eigendom is van de houder .

4.1 Een mentor communiceert met elke persoon of groep door een of meer relevante methoden toe te passen. Dit wordt gedaan volgens normen en ethische principes. Deze ethische principes zijn opgesteld door een beroepsvereniging zoals bijvoorbeeld het EMCC.

Als we vanuit coaching en training van nu samenwerken met andere coaches en trainers gaan we uit van dezelfde attitude. Dit betreft de attitude qua coaching, mentoring, counseling en training . De coaches en trainers zijn bekend met de definitie van coaching.

Verklaring professionele relatie patiënten

Dit is een verklaring dat “de informatie die in de services die door ons worden verstrekt bedoeld zijn om de professionele relaties tussen patiënt en gezondheid aan te moedigen, niet te vervangen, zichtbaar” zichtbaar op uw service? Geen enkele service is bedoeld om het advies van een gezondheidswerker te vervangen.

Deze pagina over De definitie van coaching is geschreven door Virgil van Dijk

[activecampaign form=1]

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)