Heeft EMDR therapie nadelen?

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Heeft EMDR therapie nadelen?

EMDR

Laatste keer bijgewerkt op 4, december, 2020 by Virgil van Dijk

Heeft EMDR therapie nadelen? EMDR is een nog steeds vrij nieuwe therapievorm. We weten dat het voor veel mensen een effectieve manier is om een trauma te verwerken. Dit kunnen werk gerelateerde trauma’s zijn. Denk Hierbij aan zorg persneel dat veel bijstand heeft verleend in een crisestijd zoals er plaats vind met COVID -19. Of trauma’s op het gebied van geweldsdelicten en seksueel misbruik.

Wat is EMDR en heeft EMDR nadelen?

Inhoudsopgave coaching training en Bedrijfsyoga!

EMDR is mega populair. . De term wordt de laatste tijd door veel mensen gebruikt. Scholen, ouders, huisartsen, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Super fijn, want ook wij zijn een voorstander van EMDR. Maar wat is het nu precies? En wat zijn de voor en nadelen?

Wil jij weten waar je goed aan doet qua EMDR behandeling? Neem gerust contact op of plan een gesprek met mij!

EMDR Betekenis

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wanneer met EMDR Behandelen

WIE een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan last krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De onaangename herinneringen blijven zich dan opdringen, onder meer in de vorm van herbelevingen en nachtmerries. De slachtoffers ontwikkelen vaak een sterk vermijdingsgedrag: ze gaan alles uit de weg wat hen aan de traumatische ervaring kan herinneren. Enkele andere symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid. PTSS staat sinds 1980 in het diagnostische handboek van psychiatrische stoornissen (DSM).

Welke voorbereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid uitleggen hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. Dit wordt meestal ook geoefend.

EMDR Behandeling voor en nadelen

Soms horen wij dat de EMDR een oplossing kan zijn voor ieder probleem. Toch is dit niet helemaal waar. Het is een bewezen effectieve behandelmethode die je helpt om een trauma te verwerken. Vaak gaat het om herinneringen aan een schokkende gebeurtenis die zich blijft opdringen, waaronder je last kunt hebben van herbelevingen, flashbacks en nachtmerries.

Maar hoe werkt zo’n behandeling dan? De meeste mensen hebben gehoord dat je tijdens een behandeling moet kijken naar vingers of een licht die heen en weer gaan. Het klinkt gek, maar is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het kan ook een geluid zijn of een trillende token in je handen die heen en weer beweegt of wisselt van kant.

Je gaat samen met de therapeut het trauma opnieuw terughalen en terwijl je dit doet, volg je de beweging van de lamp ofde vingers van de therapeut. Hiermee houd je je hersens een beetje voor de gek. Doordat je het trauma opnieuw ophaalt en naar de vingers moet kijken, moeten je hersenen hard werken om alle informatie op te slaan. Het is zoveel informatie dat het trauma steeds meer vervaagt en de emotionele lading verliest. Dit gebeurt meestal niet in 1 keer, maar na een aantal sessies voel je dat de spanning en angst afneemt.

Hoe gaat EMDR procedure in z’n werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut. De therapeut zal de cliënt vervolgens vragen de aandacht hierop te richten en daarna de handop ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Hierbij gaat het om series (‘sets’ genoemd) van ongeveer 25 oogbewegingen. In andere gevallen zal er worden gewerkt met geluiden die, door middel van een koptelefoon, afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vervolgens vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten
en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen of geluiden gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

[activecampaign form=1]

EMDR bewezen effectief

We snappen dus waarom EMDR zo populair is en iedereen het wil inzetten. Het is bewezen effectief, kan snel resultaat opleveren en kan zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen worden ingezet. Zijn er ook nadelen? Soms kan het spannend zijn om je trauma weer opnieuw te halen. Je kunt tijdens en na je behandeling nog last hebben van deze angstige gevoelens. Meestal gaat dit na een paar dagen weer over.

Denk jij nog vaak terug aan een traumatische gebeurtenis en wil je hier vanaf?  Twijfel niet en zoek een goede EMDR therapeut. Alleen EMDR is niet voldoende. Als het trauma minder is blijven er zeker vragen over van hoe ga ik om met mijn omgeving. Hoe vertel ik het mijn naasten zoals partner, familie en vrienden.

EMDR is nog steeds allereerst bedoeld voor PTSS maar werkt ook voor andere psychische aandoeningen.

Toch leren ervaringen met deze behandelmethode de afgelopen jaren dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die samengaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat deze er ook later nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en
beschamende, pest- of verlieservaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-behandelaar is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of geheel te laten verdwijnen.

Interessante sites over EMDR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951033/ onderzoek en grondlegger over effect EMDR

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/2007/09000/Effect_of_Bilateral_Eye_Movements_on_Frontal.13.aspx

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1162908812000771 onderzoeken huidig en uit het verleden

Cognitieve gedragstherapie vs EMDR Nadelen

Naast EMDR is cognitieve therapie 1 van de 2 door de GGZ erkende behandelmethode Een gangbare behandeling is dus ook cognitieve gedragstherapie. Een belangrijk onderdeel daarvan is imaginaire confrontatie (exposure). De patiënt wordt aangemoedigd om de schokkende herinneringen meermaals in geuren en kleuren te beschrijven. Als huiswerk moet hij vaak dagelijks een uur lang naar een geluidsopname van zijn eigen verhaal luisteren. Hij moet zich doelgericht en langdurig blootstellen aan de onaangename herinneringen en aan situaties die hij steeds trachtte te vermijden. Dat blijkt dikwijls een effectieve manier om de emoties af te zwakken, de ervaringen te verwerken en de PTSS-symptomen te elimineren. Een nadeel is dat het soms te veel van de patiënten vergt, waardoor ze voortijdig afhaken.

Heeft EMDR Nadelen?

Ook EMDR heeft nadelen. Na afloop van een EMDR-therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen de cliënt een dagboekje bij te laten houden en op te laten schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

moe en lusteloos

Ook zal je na de EMDR sessie je moe of lusteloos kunnen voelen. Je hebt zin om te slapen en je terug te trekken. Belangrijjk is dat je met je therapeut van te voren heb besproken hoe jij je het best weerbaar kunt maken. En hoe je om kunt gaan na een sessie met jouw manier van verwerken. je kent jezelf het beste. Dus weet dat jij weet wat goed voor je is.

vergeetachtigheid

Interessant is dat vergeetachtigheid en dingen niet terug kunnen halen is wat bij veel mensen voorkomt die EMDR hebben gehad en ervaren. Over de lange termijn effecten is nog weinig bekend. Daarvoor is het nog te weinig onderzocht. Wel is het een fiet dat als je kunt kiezen leven met trauma zonder behandeling en leven met trauma met behandeling dat het laatste veel gezonder is in vele opzichten. Je fysieke en geestelijke gezondheid nemen toe als je werkt aan het omgaan met je trauma. Dus wacht niet en start met deze vorm van Therapie. Ik begeleid mensen met een trauma maar doe zelf de EMDR niet. EMDR is specialisten werk en moet een therapeut vaak doen.

Angstige gevoelens ervaren/ rotgevoel
  • Door het terughalen van beelden, kun je tijdens de behandeling last krijgen van angstige gevoelens. Hier kun je nog enige tijd na de behandeling last van hebben.
  • Na de behandeling kunnen er nieuwe beelden en gevoelens bij je naar boven komen.

Je kunt dus even een ‘rotgevoel’ hebben na een EMDR sessie. De meeste bijwerkingen van een EMDR behandeling zijn na drie a vijf dagen verdwenen.

Wanneer werkt EMDR niet?

EMDR is een effectieve behandelmethode bij bijvoorbeeld PTSS, maar werkt niet altijd. EMDR kan om een aantal redenen niet of minder effectief zijn:

  • Je wilt niet in contact komen met je gevoelens. Het voordeel van EMDR is dat je niet heel uitgebreid over je trauma en gevoelens hoeft te praten. Maar om EMDR succesvol toe te kunnen passen, moet je wel bereid zijn om traumatische herinneringen op te roepen.
  • Je hebt last van een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis kan er voor zorgen dat je je minder goed kunt focussen. Dit kan er voor zorgen dat EMDR therapie minder goed werkt.
  • Je hebt traumatische herinneringen volledig geblokkeerd. EMDR kan minder goed werken wanneer je je niks meer herinnert van het trauma.
  • Het trauma is erg complex. EMDR kan bij complexe trauma’s soms maar beperkt werken. Vaak zijn er dan ook andere vormen van behandeling nodig.
  • Je gevoelens gezien de situatie zijn normaal. Schuldgevoelens omdat je bijvoorbeeld iemand pijn hebt gedaan, zullen niet verminderen.
  • Je gebruikt medicijnen die (deels) je gevoelens onderdrukken. Hierdoor kun je nare ervaringen soms minder volledig verwerken.

Dit artikel Heeft EMDR therapie nadelen? is geschreven door Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.