Enneagram daar wordt je enthousiast van!

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Het enneagram is een model over typering van menselijk gedrag. Waar ik zo’n 20 jaar geleden mee in aanraking kwam. Een collega trainer, Rene ging uitleggen wat het model deed voor hem. En hoe hij het gebruikt in trainingen en zijn eigen praktijk van verkoop,coaching en training. Ik had er al veel over gelezen. Maar ontdekken hoe het werkt en wat je er echt mee kunt maakte me nog enthousiaster over het al eeuwenoude enneagram model.

eneagram
eneagram

Wat is het enneagram?

Enneagram stamt af van het Griekse woord ennea, dat negen betekent en grammos, hetgeen iets wat geschreven of getekend is betekent. Het symbool van het enneagram is een negenpuntigsterveelhoek Iemands karakter zou met behulp van dit diagram kunnen worden ingedeeld. Negen persoonlijkheidstypen zouden dit diagram elk een vast punt hebben en via lijnen met elkaar in verbinding staan. Dit verbeeldt de onderlinge relaties van de typen, die volgens vaste patronen verlopen.

Het enneagram en verdeling

Het Enneagram is verdeeld in negen Enneagramtypen. En die zijn weer verdeeld over 3 basisgebieden van emoties. De 3 deelgebieden zijn boosheid, angst en verdriet. Van alle enneagramtypen zit er wel iets in je, maar ieder mens heeft één dominant type. Dat type bepaalt je gedrag, je afweermechanisme, je voorkeuren en je beperkingen. Het Enneagram geeft inzicht in wie je echt bent, wat je verborgen talenten zijn en hoe je het optimale uit jezelf kunt halen. Het gaat over jou en je gedrag. Hieronder volgt per type een beschrijving. Om echt te ontdekken wat je voorkeursstijl is vul een online test in. en herhaal dit een aantal maal. pas dan krijg je een goede indicatie! en je bent geen type, je hebt een type in je en daar maak je gebruik van of juist van die andere types omdat dat gewoon beter past in die situatie. Ken u zelve!

De Perfectionist Enneagram

Perfectionist, verbeteraar, hervormer, inspecteur, rechter, afmaker en ondernemer.

Gedrag van Enneagramtype 1

Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Willen altijd het aller-, allerbeste. En voeren een project altijd tot een goed einde uit. Ze kunnen goed organiseren. Geven goed advies geven. Staan klaar voor echte vrienden. Luisteren goed naar hun intuïtie. En komen altijd hun verplichtingen na. Ze kunnen goed zelfstandig werken. En weten in veel situaties precies wat er gedaan moet worden. Ze vermijden fouten en zijn consciëntieus.Het Enneatype 1 is gericht op perfectie. Het hogere doel is het streven naar een perfecte wereld. Om die perfecte wereld te bereiken valt datgene wat niet perfect is hen direct op. Ze zien meteen dat het ergens een rommeltje is, dat de gordijnen verkleurd zijn er vlekken in de vloerbedekking zitten. Ze zien niet dat er een goede sfeer hangt, het gezellig is en de kleuren op elkaar zijn afgestemd.

Streven naar perfectie

Deze types zijn harde werkers die pas stoppen als het perfect is. Maar iets is nooit perfect.

want alles kan altijd beter.

Is dan ook hun motto. Ze kunnen niet begrijpen dat andere mensen iets niet goed doen. Ze staan dan ook snel klaar met kritiek en schromen niet om dat te uiten. Maar gelukkig zijn ze ook kritisch naar zichzelf toe. Ze proberen fouten te vermijden want ze kunnen niet tegen imperfectie. Daarachter ligt hun eigen faalangst. Ze zijn bang om fouten te maken vandaar dat ze altijd streven naar perfectie. Als zij alles hebben gedaan om het goed te doen valt hen niets te verwijten.

Normen en waarden

Hun grootste angst is om veroordeeld te worden en hun grootste verlangen is om het bij het rechte eind te hebben. Het zijn oprecht en idealistisch mensen. En kunnen hun eigen fouten toegeven en ze zijn principieel. Terwijl ze hoge normen en waarden hebben. Normen en waarden spelen in het leven van enen een grote rol. Ze beoordelen anderen of die voldoen aan hun normen en waarden. 

Ben jij OK of niet OK?

Enen kunnen anderen in twee groepen verdelen: degenen die oké zijn en zij die niet oké zijn. Als je eenmaal niet ok bent bevonden is het moeilijk om daar weer uit te komen. Enen kunnen niet begrijpen dat andere mensen lagere normen en waarden hebben dan zij. Daardoor wordt de wereld een rotzooitje en komt hun streven naar een ideale en perfecte wereld in het gedrang. Ze willen de wereld graag hervormen. En daarvoor zijn hun normen en waarden een graadmeter. Ze kunnen prekerig naar anderen overkomen om hun ideale wereld te beschrijven of anderen op hun fouten te wijzen.

Verdedigingsmechanisme

Enen gebruiken regels en structuren om orde te scheppen. Ze lijken te zeggen: ‘Laten we nu even een paar dingen met elkaar afspreken zodat het geen chaos wordt.’ Die regels vormen hun leidraad en ze zullen anderen erop wijzen als die de afgesproken regels aan hun laars lappen. Enen zijn boos op de wereld en boos op zichzelf. Ze kennen woede maar die willen ze niet laten zien want woede is een uiting van imperfectie.

Woede onder controle

Ze houden de woede dus onder controle en kunnen daardoor een wandelende kruitvat zijn. Opeens komt de woede er dan uit. De aanleiding voor de woede-uiting is is altijd een optelsom van opgestapelde woede. Het verdedigingsmechanisme is: reactieformatie. Ze geven de tegenovergestelde reactie dan ze eigenlijk bedoelen. Als ze boos zijn of vinden dat je het niet goed gedaan hebt maar kunnen hun boosheid niet uiten want dan zou je hen niet aardig vinden. En zeggen dus vaak het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk vinden.

De Helper Enneagram

Helper, gever, assistent, engelbewaarder, moeder, kracht op de achtergrond, planner en minnaar.

Gedrag Enneagram type 2

Ze staan klaar voor de ander. En zijn ieders steun en toeverlaat. Ze zijn betrouwbaar en gezellig. Het zijn grote verleiders. En kunnen zich ondergeschikt maken aan een ander. Ze kunnen goed hun emoties uiten. En zijn vastberaden en liefhebbend. Het vermijden, afwijzen en goedkeuring krijgen is dat wat ze graag willen. Door ‘nodig’ te zijn en een centrale plaats in te nemen wordt hun trots gevoeld. Ze kunnen eigen gevoelens onderdrukken om op anderen goed over te komen. Hun vrijheid is een groot goed.
Ze passen zich aan anderen aan.

Drijfveren van de helper

De belangrijkste drijfveer van ‘tweeën’ is de gerichtheid op de ander. Tweeën willen helpen wanneer en waar dat mogelijk is. Willen geaccepteerd worden door anderen. Richten zich dus op de groep. En zijn begaan, meelevend, kunnen heel goed geven en weten precies wat anderen nodig hebben.

Aandacht, waardering en acceptatie

Maar ‘tweeën’ weten niet wat ze zelf nodig hebben. Ze vergeten zichzelf. Ze ontlenen hun eigenwaarde aan de aandacht en waardering die ze van anderen krijgen. Eigenlijk willen ze dus iets terug hebben voor hun hulp: aandacht en waardering. Vandaar dat ze graag geven maar minder goed kunnen ontvangen. Ze willen hulp geven om zo aandacht te krijgen. De acceptatie binnen een groep vergroot hun eigenwaarde en zelfrespect. Als ‘tweeën’ niet geaccepteerd worden door anderen kunnen ze furieus worden. Ze richten hun kwaadheid op anderen en gaan gebruik maken van emotionele manipulatie. En bezorgen anderen bijvoorbeeld een schuldcomplex.Omdat ze vinden dat ze altijd klaar hebben gestaan voor de ander vinden dat de ander nu de verplichting heeft om wat terug te doen. Dat terugdoen is dat  ze zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.

Tweeen kunnen zichzelf opofferen

‘Tweeën’ kunnen zichzelf opofferen voor anderen. Ze zijn gezellig, heel sociaal, meevoelend en laten hun emoties de vrije loop. Maar diep van binnen is er iets anders. Daar zit een stuk eenzaamheid. Om die eenzaamheid te verbergen zijn ze altijd bezig met anderen. Ze willen best op de achtergrond staan en hoeven niet zo nodig in de spotlights te komen. Maar ze verwachten dan wel een schouderklopje voor wat ze gepresteerd hebben van degene die op de voorgrond staat. Ze genieten ervan als de ander (partner, baas, vriendin) succes heeft. Ze kunnen zich heel mooi maken. Door mooi te zijn voelen ze zich goed. Het is net of

Ze kunnen zich heel mooi maken!

ze zachtjes weergeven: zie mij, hoor mij, voel mij. Het voelen is voor hen belangrijk want ze doen de dingen op hun gevoel. Ze zijn open, enthousiast en kunnen het beste in anderen naar boven halen. Ze kunnen zich in de liefde helemaal aan een partner geven en gaan er dan voor de volle honderd procent voor. Dit slaat volkomen om als ze geen aandacht en waardering krijgen. Ze willen horen dat ze mooi zijn, dat hun hulp gewaardeerd wordt en hun liefde woordelijk beantwoord wordt. Als dat niet gebeurt manipuleren ze met emoties.

Streven naar vrijheid

De ‘Tweeën’ willen ook graag hun zin krijgen en kunnen het zo draaien dat ze die ook krijgen. Dat kan door te zeuren, te manipuleren of door te verleiden. Ze passen zich vaak aan anderen aan om hen te behagen en vragen zich niet vaak af wat ze zelf nodig hebben. Door dat aanpassen raken ze in verwarring want de eigen ik raakt steeds meer zoek. Het is net of ze meerdere persoonlijkheden hebben die van zichzelf en van al die anderen waar ze aan geven of voor klaar staan. Ze verlangen naar vrijheid maar voelen zich ingeperkt omdat anderen geholpen moeten worden.

Angst en trots

De ‘tweeën’ zijn nogal eens slordig en komen nog wel eens te laat. Ze hebben een eigenaardige eigenschap: ze kijken de ander altijd aan tijdens een gesprek. Zelden wenden ze hun ogen af van de ander als ze in gesprek zijn. Hun grootste angst is om niet geliefd te zijn en hun grootste verlangen is om geliefd te zijn. Vandaar dat ze zich altijd richten op wat de ander wil. Als ze zorgzaam zijn en voor anderen klaarstaan gaat alles goed.

Verdedigingsmechanisme

De ‘tweeën’ voelen zich trots als ze nodig zijn, als ze veel voor anderen betekenen en als ze liefde, aandacht en waardering krijgen. Als ze geen aandacht en waardering krijgen is er sprake van gekrenkte trots en kunnen ze erg kwaad of manipulatief worden. Om die trots maar niet te voelen gebruiken ze als verdedigingsmechanisme verdringing. Ze verdringen hun ware gevoelens zodat ze zich op de ander kunnen richten. Hun echte gevoel, hun diepe eenzaamheid en hun eigen behoeften worden verdrongen.

De performer Enneagram

De werker, Winnaar, druktemaker, performer, statuszoeker, magiër, streber en manager.

Gedrag Enneagramtype 3

Ze werken zeer effectief. Ze zijn gericht op succes. Hebben een grote zelfdiscipline.
Staan graag in de belangstelling. Maken zich geliefd door te presteren. En willen altijd de beste zijn. Doelen en resultaten zijn belangrijk. Hun zelf presentatie wordt veranderd om betere resultaten te krijgen. Ze stoppen hun hart in het werk. En richten alle aandacht op hun taak. Ze krijgen veel voor elkaar door taakgericht te denken.En zijn zeer goede organisatoren. Veelal zijn ze de aanvoerders van het winnende team.

De ‘drieën’ zijn ijverig en doelgericht. Ze zijn altijd actief en verzaken nooit. Hun belangrijkste doel is winnen. Ze willen namelijk niet verliezen. Om te winnen willen ze ver gaan. Ze kunnen zich aan iedere situatie en omstandigheid aanpassen om maar te winnen. Ze willen zelfs de waarheid wel eens een verdraaien als dat beter uitkomt om hun doel te bereiken. Het doel heiligt de middelen.

Status en succes

‘De drieën’ zijn altijd bezig omdat ze bang zijn iets te missen. Ze netwerken graag en ontlenen hun eigenwaarde aan hun status. Als je veel belangrijke mensen kent komt dat je status ten goede. ‘Drieën’ kunnen snel hun netwerk inschakelen om iets voor elkaar te krijgen. Door hun netwerk zijn ze concurrenten vaak een slag voor. Ze volgen alles in de markt op de voet zodat ze weten wat de concurrent doet, wat de trends zijn en waarmee ze succes kunnen boeken. Als ze niet succesvol zijn, vinden ze dat ze als persoon falen. En falen is nu net datgene wat ‘drieën’ vermijden.
De ‘drie’ is de kameleon die alles zal doen om succes te hebben en geaccepteerd te worden. Het streven naar status zorgt er ook voor dat ze zich laten voorstaan op hun huis, auto, partner, hun succesvolle acties uit het verleden en hun titel of functie. Het komt dus nogal eens voor dat ‘drieën’ zich voorstellen door hun titel of beroep aan hun naam toe te voegen.

Willen winnen

Drieën’ willen de beste zijn. Ze genieten in concurrerende posities. Als ze een sterke concurrent hebben zijn ze op hun best. Als ze de beste zijn verslapt hun aandacht nog wel eens. Het zijn leiders die altijd een oplossing vinden en het negatieve in iets positiefs omzetten. Ze zijn praktisch en ondernemend. Ze zijn zelfverzekerd, vooral als ze succes hebben. Als ze alleen zijn en geen succes hebben worden ‘drieën’ onzekere piekeraars. ‘Drieën’ zijn teamwerkers die vaak op hun gevoel afgaan maar altijd hun verstand erbij houden.

Moeilijk bij emoties kunnen

Ze kunnen echter moeilijk bij hun emoties. En kunnen heel goed meerdere projecten tegelijk aan. Zijn goed in marketing en hechten ook belang aan dat instrument. ‘Drieën’ vind je veel in leidinggevende functies, in marketingposities, vertegenwoordiging en verkoop. Vaak werken ze in imago bepalende functies of bij imago gevoelige bedrijven. En zijn in staat om meerdere denkpatronen los te laten op een doel. Passen zich aan, aan het imago aan dat verlangd wordt. ‘Drieën’ zijn in staat om alles opzij te zetten om het doel te bereiken. Het zijn dus ideale sporters die niet rusten voor ze kampioen zijn. Hun grootste angst is om afgewezen te worden, en hun grootste verlangen om geaccepteerd te worden.

Verdedigingsmechanisme

Ze voelen zich graag ijdel. IJdelheid en bedrog gebruiken ze om zich succesvol te voelen. Om die ijdelheid en bedrog niet te voelen,= gebruiken ze het verdedigingsmechanisme identificatie. Ze identificeren zich met succesvolle mensen en/of succesvolle objecten zoals huis, auto, kleding e.d. ‘Drieën’ kunnen zich ook heel makkelijk identificeren met hun eigen successen. Als ze verliezen voelen ze zich toch nog de kampioen van de vorige keer. Een keer verliezen is vervelend maar je blijft nog steeds de beste.

De romanticus Enneagram

Tragische romanticus, artiest, individualist, artistiekeling, beredeneerder en liefdesjunkie.

Gedrag Enneagramtype 4

Ze zien de mooie dingen. En zijn gericht op schoonheid. Genieten van kleine dingen of voorvallen. En kunnen genieten van melancholie. Ze kunnen een uitzonderlijk imago hebben. Het zijn bijzonder mensen. En voelen zich anders dan anderen. Ze putten energie uit verlies, fantasie of artistieke bezigheden. Het zijn de koning(in) van het drama. Ze richten zich op wat ontbreekt. En zijn emotioneel gevoelig. Voelen de stemming van de ander feilloos aan. En onderscheiden zich in het werk door creativiteit of zelfs genialiteit. Ze worden gerespecteerd om hun persoonlijke visie en ideeën.

Oog voor schoonheid

‘Vieren’ hebben oog voor schoonheid. Ze zijn artistiek en vaak kunstzinnig. Bij hen thuis en in hun werk is alles esthetisch verantwoord. Ze hebben gevoel voor kleuren en voor mooie dingen. Het hoeft niet duur te zijn als het maar esthetisch is. ‘Vieren’ zijn erg gevoelig want het draait bij hen om gevoel. Je kunt iets nog zo helder uitleggen maar als ze het niet ‘voelen’ begrijpen ze de woorden niet. Het zijn mensen die hard kunnen werken en een doel na kunnen streven. Het werken moet echter esthetisch zijn of met gevoelens te maken hebben.

Tragische romantici, aantrekken & afstoten

‘Vieren’ zijn de meest creatieve mensen van het Enneagram. In hun hoofd kunnen ze iets creëren wat ze direct kunnen maken. Ze zijn romantisch ingesteld en waarderen het als je hen gevoelig benadert en uitzonderlijke aandacht aan ze schenkt. ‘Vieren’ hebben iets met uitzondering. Ze zijn bijzonder want ze voelen zich door niemand begrepen. Ze zijn intensief bezig met gevoelens en andere mensen kunnen dat mechanisme niet goed begrijpen. Er is nog een mechanisme waar ‘vieren’ gebruik van maken dat door anderen niet begrepen wordt en dat is het aantrekken en afstoten.

Zoeken naar de grote liefde

Ze voelen zich aangetrokken tot iets maar stoten het vaak ook weer af. Ze zoeken de grote liefde maar als ze die gevonden hebben blijkt die liefde tegen te vallen en stoten ze het weer af. Het grote probleem is dat het bij ‘vieren’ altijd tegenvalt. Ze hebben een kunstwerk in hun hoofd maar als het dan klaar is valt het tegen. In hun hoofd leek het veel mooier. Vandaar dat ‘vieren’ ook wel de tragische romantici worden genoemd. De oorzaak van dit mechanisme ligt in hun zoektocht naar de ultieme liefde. Die ultieme liefde kunnen ze maar niet vinden. Dat komt weer omdat ze aan zichzelf hebben weergegeven dat ze in de jongste jeugd te weinig liefde hebben gehad van de opvoeder. Ze blijven dus op zoek en het lijkt net of de ander altijd gelukkiger is dan zij zijn. Vandaar dat emotionele labiliteit bij ‘vieren’ nogal eens voorkomt.

Stemmingswisselingen

Ze hebben veel last van stemmingswisselingen. Dat kan heel geleidelijk gaan maar ook heel plotseling en langs hoge bergen en diepe dalen. ‘Vieren’ kunnen zichzelf zelfs afsluiten van de buitenwereld en testen hun gevoelens aan de realiteit. Als ze hun gevoelens op een rijtje hebben gezet komen ze weer tevoorschijn. Voor anderen is dat moeilijk te vatten en het helpt ook niet als je ze vertelt dat de zon schijnt of dat er na regen weer zonneschijn komt.

Op zoek naar zichzelf

De ‘vieren’ zijn nostalgisch en melancholisch. Ze kunnen zwelgen in nostalgie. Alles wat ze doen is intensief. En willen alles intensief beleven en vooral intensief voelen. Vaak hebben ze het idee dat er iets mis is met henzelf en dat de buitenwereld hen daardoor niet begrijpt. Op zoek zijn naar zichzelf is een belangrijk thema. Het zijn mensen die veel aan zelfonderzoek doen en trainingen volgen in zelfbewustzijn. Hun grootste angst is om tekort te schieten en hun grootste verlangen is om zichzelf te begrijpen. Ze zijn zeer intuïtief en vertrouwen op hun gevoel.

Goede fantasie!

Dat kunnen anderen ook maar beter doen want het klopt meestal. Vermijden het alledaagse en streven naar het bijzondere. En hebben echt een grote hekel aan sleur en regelmaat. Moeilijk vinden ze het om te genieten van datgene wat ze hebben. Het fantaseren en werelden in hun hoofd creëren gaat hun goed af. En kunnen zowel heel lief als heel krengerig zijn. Hebben een laag zelfbeeld maar krikken dat op door hun goede smaak en bijzondere creaties.Kunnen erg dramatisch doen vooral bij verlies van iets of iemand die hen dierbaar is. En streven ernaar om het beste van wat ze missen te hebben en juist dat blijkt telkens weer tegen te vallen.

Verdedigingsmechanisme

Ze hebben last van afgunst. Die afgunst is niet gericht op bezittingen van anderen maar het gaat hierbij vooral om liefde, dus noem het maar jaloezie. Het lijkt net of de ander gelukkiger is dan zij zijn. Ze willen die afgunst niet voelen en maken die onbewust door gebruik te maken van het verdedigingsmechanisme introjectie. Introjectie is de gevoelens naar binnen trekken. ‘Vieren’ kunnen hun gevoelens helemaal naar binnen halen en enorm verdriet hebben in zichzelf. Ze trekken ook de emoties en het verdriet van mensen waar ze om geven naar binnen en kunnen dan het onderscheid niet meer maken van wie dat verdriet nu precies is. Het lijkt hun eigen verdriet te worden.

enneagram type 4

De Waarnemer het 5e Enneagram type

Waarnemer, wijze man/vrouw, observator, denker, wijsgeer, filosoof, en ook wel informatiejunkie.

Gedrag Enneagram type 5

Ze kunnen erg goed alleen zijn. Hebben briljante ideeën. En houden van duidelijke afspraken. Werken goed met een tijdsindeling en omschrijving van verantwoordelijkheden. Kennis is voor hun als macht. En dat specifieke informatie de sleutel is. Het met heel weinig overleven en zich met nog minder behelpen is voor hun weggelegd.Hun motto is: ‘my home is my castle’. De verschillende levensgebieden kunnen ze heel goed van elkaar scheiden. En vermijden moeilijkheden. En kunnen zeer spiritueel zijn. Vinden dat liefde en haat dicht bij elkaar liggen. En willen emotionele controle.Een gave is dat ze een gebeurtenis, boek of lezing in één zin samenvatten. Het zijn uitstekende waarnemers.

Gericht op kennis

‘Vijven’ zijn gericht op kennis. Ze willen alles begrijpen. Als ze iets niet begrijpen zullen ze hun vingers er niet aan branden. Ze zullen echt niet iets vertellen wat ze niet zeker weten. Het zijn überhaupt geen praters want wat ze willen zeggen weten ze al. Ze willen het wel vertellen als je echt geïnteresseerd bent. ‘Vijven’ baseren zich graag op feiten. Vandaar dat ze vaak in wetenschappelijke onderzoeken terug te vinden zijn. Ze baseren zich graag op onderzoeken en op datgene wat bewezen is. Alles wat niet bewezen is, is dubieus en mag niet voor waar worden aangenomen. Vaak zijn ‘vijven’ in hun bewoordingen heel voorzichtig. Ze willen datgene wat ze weten graag in goede woorden weergeven zodat het duidelijk is wat ze willen zeggen.

Objectieve waarnemers

‘Vijven’ begrijpen het leven niet. Om het leven te begrijpen willen ze alles weten. Ze willen feiten en kennis om de essentie van hun bestaan te ontdekken. Vandaar dat ze zo leergierig zijn en pas iets geloven als ze het hebben kunnen doorgronden. Ze zijn in staat om objectief waar te nemen doordat ze zich terugtrekken en afstand nemen. Als ze afstand hebben genomen nemen ze de tijd om tot een objectief standpunt te komen en dan pas komen ze weer naar voren.

Minimalisten en sociale verplichtingen

‘Vijven’ zijn betrouwbaar en respectvol. Ze hebben veel respect voor mensen die veel weten en betrouwbaar zijn. Ze zijn zeer op zichzelf en kunnen goed alleen zijn. Het zijn minimalisten want ze kunnen met heel weinig toe. Hoeven niet uitgebreid te dineren om hun gevoel van trek tegen te gaan. En willen geen nieuwe spullen zolang de oude niet versleten zijn. Hechten niet veel waarde aan kleding, auto’s en andere spullen. ‘Vijven’ zijn niet erg sociaal. Ze hebben een hekel aan sociale verplichtingen. Verjaardagen zijn voor ‘vijven’ geen feest. Op hun eigen verjaardag kan het zijn dat ze zich terugtrekken in hun eigen kamer. Als je dan vraagt wat er aan de hand is vertellen ze je dat het gepraat net als vorig jaar over de buurt, de kinderen en de school gaat en dat ze dat verhaal al kennen.

Kalme mensen met een sterke intuïtie

‘Vijven’ praten liever met mensen van gelijk niveau en met gelijke belangstelling. Ze kunnen opeens breedsprakig worden als hun werk of hun hobby ter sprake komt. Het zijn rustige, kalme mensen die je beslist niet de oren van het hoofd praten. Ze hebben een hekel aan prietpraat en aan praten om aan het woord te zijn. ‘Vijven’ zeggen iets als ze iets te vertellen hebben dat voor anderen van belang kan zijn. Ze zijn niet snel uit hun evenwicht te brengen ook al omdat ze niet verstrikt willen raken in emoties. En kunnen wel over gevoelens praten maar ze “echt” voelen is moeilijker.

Het gaat altijd ergens over!

Vijven doen de dingen graag zelf omdat ze dat al op jonge leeftijd hebben geleerd. En hebben een hekel aan onverwachte zaken. Zo kunnen ze plotseling langs komende visite het gevoel geven niet welkom te zijn. Op hun werk worden ze niet graag voor kleine zaken gestoord. Ze denken in beelden. Vandaar dat ze vaak naar de juiste bewoordingen zoeken om zich correct uit te drukken. Ze hebben een sterke intuïtie alleen noemen ze het zelf een zeker weten. Ze komen onbewogen over en tonen geen emotie. Waar de ‘vieren’ diep willen voelen willen ‘vijven’ diep denken. Hun gesprekken gaan altijd ergens over. Als alles tegenzit en ze de indruk hebben onvoldoende kennis te hebben worden ze inactief. Ze trekken zich terug en komen niet meer te voorschijn.

Verdedigingsmechanisme

Vijven kunnen heel goed verzamelen want ze hebben een angst voor schaarste. Onbewust leren ze zichzelf om met weinig toe te kunnen omdat er wel eens een periode van schaarste zou kunnen komen. Ze verzamelen ook graag vanwege hun drang om alles compleet te hebben. Ze willen niet alleen alles weten maar ook alles hebben wat met die kennis te maken heeft.

Alles willen hebben

Als hun hobby sigarenbandjes verzamelen is willen ze de series ook compleet hebben. Als ze oude Horloges verzamelen van een bepaald merk moeten ze ze ook allemaal hebben. Het heeft alles te maken met hebberigheid. Ze zijn hebberig naar kennis. Om die hebberigheid niet te voelen en onbewust te maken gebruiken ze het verdedigingsmechanisme isolatie. ‘Vijven’ isoleren zich van een situatie of isoleren hun gevoelens. Ze trekken zich terug in hun ivoren toren en komen pas weer te voorschijn als ze een antwoord hebben. Door zich te isoleren hebben ze niet door dat er hebzucht onder zit.

De Loyalist Enneagram

Loyalist, advocaat van de duivel, achtervolgde achtervolgd, held, autoriteit, rebel.

Kenmerken Enneagramtype 6

De zessen zijn loyaal en plichtmatig. En stellen zichzelf hogere doelen. Het zijn harde werkers. Controleren de motieven van de ander op zuiverheid. Zoeken bescherming bij autoriteit.Zijn de leider van de oppositie. Zorgen ervoor dat de eigen woede en de woede van de ander niet gevoeld wordt. Stellen veel en vaak scherpe vragen. Herkennen de innerlijke wereld van de ander. Hun motto is: wij samen tegen de rest. Kunnen zich sterk voordoen om anderen te helpen hun doel te bereiken. Kunnen goed analyseren. En verdiepen zich in tegenovergestelde meningen. Willen graag een held zijn. En zijn taaie doorzetters.

Wat ze beloven doen ze

‘Zessen’ zijn loyaal aan de partner, de baas en hun vrienden. Wat ze beloven doen ze. Ze zijn heel betrouwbaar en integer. Ze hebben goede ideeën maar zoeken wel uit wanneer en aan wie ze die het beste kunnen kenbaar maken. ‘Zessen’ zijn namelijk vooral op zoek naar zekerheid. Autoriteiten geven zekerheid en loyale vrienden en familie ook. Zo nu en dan staat de rebel in ‘zessen’ op en testen ze of de ander wel net zo loyaal naar hen toe is als zij naar de ander. Die zekerheid speelt door hun hele leven heen een belangrijke rol.

Willen zekerheid

Bij onzekerheid voelen ze zich zeer ongemakkelijk en zetten dat gevoel onmiddellijk om in het zoeken naar zekerheid. Ze willen dus graag een vaste baan, goede vrienden en een bestendige relatie. Ze vinden familie belangrijk want dat is zekerheid. Om zekerheid te krijgen stellen ‘zessen’ vaak vragen. Ze kunnen maar door blijven vragen tot het helemaal duidelijk is wat jij precies bedoelt. ‘Zessen’ herken je dus aan het stellen van veel vragen. Ze kunnen een visie niet goed uitdragen maar komen wel voor hun mening uit.

Op zoek naar zekerheid

‘Zessen’ hebben er een hekel aan om een afwijkend standpunt in te nemen dan de groep. Dat geeft namelijk onzekerheid omdat dit hen buiten de groep kan plaatsen. Vaak zullen ‘zessen’ dus eerst kijken of er medestanders voor hun afwijkende standpunt te vinden zijn. ‘Zessen’ vragen ook veel omdat ze naar de verborgen intenties zoeken van wat de ander zegt. Ze horen de woorden maar zoeken naar een verborgen intentie achter de woorden. Om dat helder te krijgen gaan ze vragen stellen.

Ze zien beren op de weg!

Het zijn mensen die vaak beren op hun weg zien. Dus ze zien al snel de problemen. En komen ook met oplossingen, maar eerst vertellen ze wat er allemaal fout kan gaan. Gaan in eerste instantie uit van een negatief scenario en daardoor kunnen ze dan gaan piekeren en depressief worden. Vaak zijn ze er snel weer uit als ze met anderen overlegd hebben en er oplossingen aangedragen worden. Het zijn gehoorzame en betrouwbare mensen die detailgericht zijn. Willen niet graag werkzaamheden doen waarvan ze niet weten waar het toe dient. Precies weten wat ze doen en waar dat voor bestemd is is belangrijk voor ze. Liever werken ze in teamverband dan alleen want in een team worden ze opgevangen door collega’s als het eens mis mocht gaan.

Angst en verlangen

‘Zessen’ hebben een grote angst om de schuld te krijgen. Als ze ergens de schuld van krijgen plaatst hen dat weer buiten de groep en is er onzekerheid. Hun grootste angst is om verlaten te worden en hun grootste verlangen is om zekerheid te hebben. Zij willen het liefst in een hiërarchie werken want dat geeft duidelijkheid. Ze zijn warm, gezellig en beschermend. Het gezin gaat voor alles. Ze vinden succes angstig omdat dat grote verantwoordelijkheden en verwachtingspatronen schept. Ze zijn bang dat ze daar niet aan kunnen voldoen.

Structuren en regels

‘Zessen’ zitten graag in de rol van de underdog. Duidelijkheid willen ze hebben. En willen regels hebben en vaste structuren. Willen zich graag aan de regels houden en zorgen er vaak voor dat anderen zich er ook aan houden. Structuren en regels geven zekerheid net als orde en gezag. Als anderen de regels aan hun laars lappen zullen ‘zessen’ gaan klagen dat de wereld naar de knoppen gaat. Ze zien de toekomst vaak niet al te rooskleurig in. Ze sluiten zich graag aan bij een groep omdat de groep bescherming geeft tegen het kwade. Beleggen zullen ze ook liever binnen groepsverband doen dan alleen. Als het té goed gaat zijn ‘zessen’ bang dat het dan alleen nog maar bergafwaarts kan gaan.

Verdedigingsmechanisme

Er is wel iets bijzonders bij ‘zessen’ omdat je namelijk meerdere soorten ‘zessen’ hebt. De bekendste is de fobische ‘zes’ die het gezag ondergaat en de contra-fobische ‘zes’ die tegen het gezag in gaat. De fobische ‘zes’ trekt zich terug bij gevaar en de contra-fobische ‘zes’ gaat in de aanval. Die laatste lijkt op een ‘acht’ maar er is wel degelijk sprake van angst.

Angst als drijfveer

Angst is namelijk de drijfveer van ‘zessen’. Als er onzekerheid is, is er angst en die angst zorgt er weer voor dat hun punt van aandacht op zekerheid gericht is. Om die angst niet te voelen maken ze gebruik van het verdedigingsmechanisme projectie. Projectie wil zeggen dat ze het projecteren op een ander. Als ‘zessen’ de schuld krijgen geven ze die door aan een ander of aan het systeem of noem maar op. Als er angst ontstaat om wat dan ook projecteren ze het op een ander. Zij zijn niet angstig alhoewel de wereld een angstige en gevaarlijke plek is. ‘Zessen’ zijn juist moedig, ze gaan de gevaren te lijf door samen te werken en de regels in acht te nemen.

De generalist Enneagram

Avonturier, charmeur, planner, genotzoeker, generalist, dromer, dwaas en optimist.

Kenmerken Enneagramtype 7

Vermijden beperkingen. Maken graag plezier. Hebben ontzettend veel ideeën.
Vervangen pijnlijke gevoelens door positieve opties. Voelen zich zeker, vooral in een groep gelijk gestemden. Voeren het idee in gedachten al uit waardoor het als feit kan worden gezien. Richten de aandacht op zichzelf. Voelen zich een autoriteit.Gebruiken charmes om superieure status te krijgen. En vermijden conflicten met autoriteiten.
Hun charme is de eerste verdediging.De zevens weten moeilijkheden te omzeilen.
Waarderen spontaniteit. Hebben een voorkeur voor afspraken met een open einde.
Zijn zeer sterk in de opstart- en planningsfase. Zien de onderlinge verbanden en brengen ze bij elkaar.Hebben een oplossing voor ieder probleem.

Prettig gezelschap

De ‘Zevens’ zijn prettig gezelschap. Ze zijn de avonturiers die met hun charme vele mensen voor zich weten te winnen. Het zijn vindingrijke mensen die altijd een oplossing weten voor welk probleem dan ook. Ze hebben erg veel ideeën die ze op speelse wijze aan de man trachten te brengen.

Fascinatie voor ervaringen

‘Zevens’ zijn optimistisch, blij en sprankelend. Het zijn de zonnetje in huis want ze zijn altijd optimistisch. En zijn gefascineerd door ervaringen. Willen graag ervaren om het ervaren en kunnen daarbij onmatig zijn. ‘Zevens’ kunnen drugs nemen om de ervaring. Ze willen altijd veel. Ze willen veel ervaringen, veel avontuurtjes, hebben veel ideeën en altijd veel plezier. Maar dat plezier is vaak uiterlijk. Ze verdringen de pijn. ‘Zevens’ hebben een hekel aan onplezierige zaken. Een vervelend gesprek te moeten voeren is een dreiging, een lange vergadering is een schrikbeeld en onprettige werkzaamheden hun angst. Ze kunnen vervelende dingen eindeloos voor zich uit schuiven en willen onbezorgd genieten.

Het eeuwige kind

‘Zevens’ zijn het eeuwige kind dat de grote verantwoordelijkheden wel neemt maar het ook vaak aan het lot overlaat. Ze hebben een brede interesse en zijn zeer intelligent. Doordat ze razendsnel kunnen combineren zijn ze anderen vaak te slim af. In de grote lijnen hebben ze overzicht maar ze houden zich liever niet met details bezig. Het zijn brainstormers die altijd weer met oplossingen aankomen. Doordat ze pijnlijke zaken vermijden stellen ze te veel uit en werken hun briljante ideeën niet uit. Het gaat bij ‘zevens’ vaak niet om het resultaat maar om de eer of de ervaring.

Orde ab chao

Het zijn vaak chaotische mensen. Ze organiseren heel goed maar vanuit chaos (orde ab chao). Problemen lossen ze al spelenderwijs op. Het is de spelende manager en de ideale interim-manager. ‘Zevens’ zien immers nooit problemen alleen maar uitdagingen. Diep van binnen is er echter een grote leegte. Vaak zijn ze bang om met de leegte geconfronteerd te worden dat ze zorgen dat er altijd een avontuurtje is. Willen genieten en kijken daardoor niet naar zichzelf. Vermaken andere en vertellen vaak grappen. Maar diep van binnen is er de angst voor hun eigen leegte. Vandaar dat ze als compensatie zeer intelligent zijn en razendsnel kunnen denken. Vandaar dat ze altijd positief zijn en genieten van de aandacht en waardering van anderen.

Verdedigingsmechanisme

‘Zevens’ zijn bang iets te missen. Als compensatie willen ze bevredigd worden. Ze geven zichzelf weer dat ze gelukkig zijn en stralen dat ook naar anderen uit. Ze blijven voor hun angst weglopen in de hoop dat de angst hen nooit zal inhalen. Vandaar dat ‘zevens’ snel leven en veel ervaren. Het zijn gulzige mensen. Hun gulzigheid houdt de fixatie voor plezier in stand. Om die gulzigheid niet te voelen hebben ‘zevens’ het verdedigingsmechanisme rationalisatie. Ze hebben overal een sluitende verklaring voor. Daardoor krijgen ze nooit de schuld, voelen ze nooit de pijn en kunnen ze zich gulzig op een nieuwe ervaring storten. Ze kunnen praten als de beste en wat ze zeggen wordt heel vaak geloofd. Hun eigen uitvluchten geloven ze vaak zelf ook.

enneagram type 7

De leider Enneagram

Baas, kampioen, uitdager, potentaat, leider, strijder, ondernemer.

Kenmerken Enneagramtype 8


Zijn rechtvaardig en eerlijk. Vermijden zwakte. Houden controle over eigen bezit en leven. Zijn zeer energiek. Zoeken naar de bevrediging van lust.Vinden dat hun manier de beste is. Leven heftig en intens. Geven duidelijke grenzen aan.Toetsen de grenzen en gevolgen van regels. Zijn op zoek naar de waarheid die verward wordt met eigenbelang.
Zetten de eigen kracht in ten behoeve van anderen.Voor hen zijn strijd, seks en avontuur manieren om contact te maken. Voor hen is het alles of niets. Willen controle over de situatie. Zorgen ervoor niet gekwetst te worden door anderen. Vinden het sluiten van een compromis een uiting van zwakheid. Zaaien verdeling om te zien waar iedereen staat.
Kennen geen verborgen agenda. Willen volledig geïnformeerd worden. En zijn allergisch voor manipulatie.

Het zijn echte doeners!

De ‘Achten’ zijn doeners. Bij hen is er altijd sprake van actie. Ze kunnen niet stilzitten en de zaken op hun beloop laten. Ze willen altijd en overal controle. ‘Achten’ kunnen er moeilijk tegen gecontroleerd te worden. Ze zijn liever zelf de stuurman of nog beter, de kapitein.

Krachtig en doelbewust

‘Achten’ stralen kracht uit. Ze zijn sterk, zeker mentaal maar ook vaak fysiek. Het zijn mensen die door hun uiterlijk en hun stem indruk maken op anderen. Ze zijn opwindend; je zult je bij een ‘acht’ zelden vervelen. Ze zijn doelbewust en heel duidelijk. In hun duidelijk willen zijn kunnen ze iets te ver gaan. En zijn dan ronduit bot of zelfs onbehouwen. Achten zijn opzoek naar de waarheid maar vaak is dat hún waarheid. Denken echter dat ze de totale waarheid kennen en handelen vanuit die overtuiging. Het zijn vriendelijk, grootmoedig en onafhankelijk types.

Onafhankelijk en passievol


‘Achten’ zijn niet graag afhankelijk van wie of wat dan ook. Ze doen de dingen graag alleen of geven opdracht om het door anderen te laten doen. Het zijn macho’s die hun kwaadheid niet oppotten maar het direct uiten. Zeggen wat ze vinden en als jou dat niet aanstaat heb je pech gehad. Dansen niet graag naar andermans pijpen. Kunnen ruzie maken om duidelijkheid te scheppen en de verhoudingen even recht te zetten. ‘Achten’ zijn de ruwe bolsters met de blanke pit.

Eerst doen dan denken

Doen eerst en denken dan na. Hebben wel eens spijt van hun acties en zijn dan niet te beroerd om hun excuses aan te bieden. Zijn altijd op zoek naar hun grenzen. Leven makkelijk, hebben geen gewetenswroeging en zeggen waar het op staat. Willen het liefst alles controleren. Als ze in hun baan geen gezag hebben zullen ze hun gezag thuis laten gelden. Dat kunnen ze ook in hun hobby, bijvoorbeeld sport, doen. Ze zijn fel en gedreven. Alles wordt met grote passie gedaan en gezegd. Als ‘achten’ iets gepassioneerd uitleggen lijkt het alsof ze ruzie maken.

Grote leiders en gedreven beschermers

‘Achten’ kunnen grote leiders zijn. Ze hebben visie en zijn snel. Door hun alertheid zijn ze de concurrentie vaak een slag voor. Hoe groter de tegenstand hoe heftiger hun vechtlust. Ze geven nooit op maar bijten zich in een zaak vast en willen winnen. Ze willen macht en schromen ook niet om die macht te gebruiken. Als je hun vertrouwen hebt gewonnen hebben ze alles voor je over. ‘Achten’ hebben een hekel aan zwakte maar een grote liefde voor de underdog, voor die mensen die door omstandigheden hun lot niet meer in eigen hand hebben. Op dat moment zijn ‘achten’ er om het voor hen op te nemen.

Ze beschermen hun geliefden

Ze beschermen deze mensen en beschermen hun geliefden. Het gezin is heilig voor ‘achten’. Een ‘achtman’ die na de scheiding zijn kinderen niet meer mag zien wordt een kruitvat. Die kinderen zijn z’n alles en hij zal alles doen om er bij in de buurt te zijn. ‘Achten’ beschermen anderen die dat niet zelf kunnen. Als je echter te lamlendig bent om voor jezelf op te komen laten ‘achten’ je vallen. Ze kunnen er niet tegen als mensen de kansen die ze krijgen niet grijpen.

Verdedigingsmechanisme

‘Achten’ worden gedreven door Boosheid en die boosheidzorgt ervoor dat ze altijd in controle willen blijven. Om die woede niet te voelen gebruiken ze het verdedigingsmechanisme ontkenning. Ze ontkennen botweg dat er iets aan de hand is. Ze ontkennen hun emoties terwijl ze best heel emotioneel kunnen zijn. Maar emoties zijn verwarrend, ze reageren liever op hun instinct dan dat ze naar hun gevoel luisteren. Dat instinct wordt door ‘achten’ overigens vaak verward met hun gevoelens.

De bemiddelaar Enneagram

Bemiddelaar, onderhandelaar, vredestichter, bevrijder, heilige, liefhebbende, natuurlijk persoon.

Gedrag Enneagramtype 9


Stellen zich neutraal op. Vermijden woede en conflicten.Nemen geen impulsieve beslissingen. Handelen vaak uit gewoonte. Gaan graag met de stroom mee.
Zijn spiritueel. Kunnen moeilijk afscheid nemen en ‘nee’ zeggen. Zijn trouw in relaties. Komen tot bloei bij een positieve ondersteuning. Hebben begrip voor de standpunten van anderen. Zijn de ideale bemiddelaar. Willen een duidelijke structuur om beslissingen te ondersteunen. Nemen geen onnodige risico’s. Stellen deadlines en een duidelijke structuur. Nemen beslissingen door te weten wat ze niet willen.

Begripvolle enneagram types

‘Negens’ zijn attent, aardig, begripvol en gezellig. Het zijn mensen die heel goed kunnen geven. Kunnen zichzelf wegcijferen voor anderen en bieden hun hulp zonder er ooit iets voor terug te verlangen. Passen zich heel snel aan anderen en de omstandigheden aan. En nemen de dingen zoals ze komen. Vaak lijkt het of ze ervan uitgaan dat datgene wat niet lukt niet voor hen bestemd is.

Vredelievende bemiddelaars

‘Negens’ zoeken altijd het compromis. Ze kunnen best kwaad worden maar het duurt meestal erg lang voordat ze het zijn. Ze hebben een hekel aan ruzie. Veel liever lossen ze een ruzie op of proberen ze escalatie te voorkomen. ‘Negens’ hebben begrip voor anderen. Ze begrijpen anderen zo goed dat ze totaal uit elkaar liggende standpunten tot elkaar kunnen brengen. Het zijn dus echte vredelievende bemiddelaars. In hun pogingen conflicten te voorkomen kunnen ze hun eigen wensen en verlangens helemaal naar de achtergrond verdringen. Het zijn tevreden mensen. Nemen genoegen met wat ze krijgen en zijn geneigd zich bij de situatie neer te leggen. Kunnen goed vechten, maar dan voor de goede zaak of voor de ander maar moeilijk voor zichzelf. Lijken een slapende kracht in zich te herbergen.

Creativiteit

‘Negens’ zijn creatieve mensen. Er zijn kunstenaars onder hen maar ook creatieve denkers. Dit type kan wat gemakzuchtig zijn. Laten de dingen een beetje op hun beloop. Hebben gezag maar gebruiken dat vaak te weinig. Lijken zich vaak af te vragen hoe ze dingen voor zichzelf wat gemakkelijker kunnen maken. En ontlopen vaak de problemen. Als ze zich met problemen gaan bemoeien lossen ze die meestal ook snel op en worden ze erg actief. Denk nu niet dat ‘negens’ de hele dag in een hoekje zitten te lezen want er zijn veel sporters onder dit type.

Houden van een feestje!

De ‘negen’ bevindt zich dan ook in het lichamelijke centrum. Ook zijn het mensen die heel gezellig zijn en best van een feestje houden. Ze komen meestal wat langzaam op gang maar daarna houden ze de vaart er ook goed in. Hun grote kracht is hun rust, inzichten, creativiteit en de zelfopoffering voor het hogere doel. Ze zijn vaak zo begripvol voor anderen dat het net lijkt of ze samensmelten met de ander. Een ‘negen’ kan het leven van de partner of van de ouder gaan leven. Ze cijferen zichzelf helemaal weg en doen precies hetzelfde als de ander en gaan in hun ritme mee.

Moeilijke beslissers met grote intuïtie

Het nemen van beslissingen kan voor ‘negens’ moeilijk zijn. Ze kunnen dat wel als er geen persoonlijk belang bij is. Meestal steunen ze op gewoonten. Daardoor kunnen ze in hun roes blijven en worden ze niet tot het maken van beslissingen gedwongen. Afscheid nemen vinden ze moeilijk net als ‘nee’ zeggen. De werkwijze van ‘negens’ is soms wonderlijk. Ze besteden vaak veel energie aan onbelangrijke dingen. Aan de hoofdzaken lijken ze maar niet toe te komen. Een opdracht wordt niet van a tot z uitgevoerd maar in stukjes. Ze beginnen ergens vaak zomaar middenin en voeren de klus dan in delen uit. Daardoor hebben ‘negens’ moeite om zich aan deadlines te houden.

Goede intuïtie

Ze hebben een grote intuïtie en ervaren dat als iets heel gewoons. Spiritualiteit komt bij hen veel voor maar ook dat wordt als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Ze weten het gewoon en hoe dat benoemd wordt vinden ze minder interessant. Een sterke persoon naast zich stellen ze op prijs, daardoor blijven ze zelf een beetje uit de wind en komen ze niet in conflicten terecht. Opvallen hoeven ze niet en ze kunnen zich zowel heel goed kleden als niets om kleding geven.

Verdedigingsmechanisme

De grootste angst van ‘negens’ is scheiding of verwijdering en hun grootste verlangen is zich te verbinden met anderen. Ze kennen woede maar onderdrukken die. De woede komt er zelden uit. Die kunnen ze onder de kurk houden door zichzelf te verdoven. Hun verdedigingsmechanisme is dan ook zelfverdoving. Hierdoor hebben ze niet door dat ze eigenlijk heel erg kwaad zouden moeten worden. Zodra er woede opspeelt verdoven ze zichzelf en zo vertragen ze het proces. Hun gerichtheid is op fijngevoeligheid en hun streven is een liefdevolle en vredelievende wereld.

Je enneagram gedrag uitgewerkt !! hoe herken je jezelf?

Je baas roept je bij zich. Hij meldt dat hij niet tevreden over je is en dat je ontslagen bent.

Hierna volgen negen reacties.

 • De Eén zegt ironisch: ‘U hebt mij het ontslag op een eerlijke manier meegedeeld.’
 • Een Twee huilt en zegt: ‘Wat een rotstreek. Ik heb me volledig voor u ingezet en altijd klaargestaan. Maar waardering? Ho maar!’
 • Drie zegt: ‘U moet zich vergissen want dit bedrijf kan niet zonder mijn talenten en mijn inzet.’
 • En Vier zegt verdrietig: ‘Ik voelde dit al aankomen. Het zat er gewoon in dat ik ontslagen zou worden.’
 • Als Vijf zegt: ‘Heel interessant, uw aanpak om iemand te ontslaan.’
 • En de Zes zegt: ‘Het is úw schuld. Had me dan maar duidelijker uitgelegd wat u van mij verwachtte.’
 • Reageert de Zeven en zegt: ‘Fantastisch! Nu kan ik eindelijk al die leuke dingen gaan doen die ik al zo lang in mijn hoofd heb.’
 • Terwijl een Acht zegt: ‘U bent niet in staat om optimaal gebruik te maken van mijn talenten. Ik wíl hier niet eens meer werken!’
 • En tot slot de Negen zegt: ‘Maakt u zich geen zorgen, ik heb thuis genoeg te doen.’

Welke reactie is het meest typerend voor je?

WAT IS JE GROOTSTE VERLANGEN behorende bij je enneagram?

(In volgorde van Enneatype)

Maak een keuze uit het verlangen dat het beste bij jou past.

 • 1. Het bij het rechte eind te hebben
 • 2. Geliefd te zijn
 • 3. Geaccepteerd te worden
 • 4. Mezelf te begrijpen
 • 5. Alles te begrijpen
 • 6. Zekerheid te hebben
 • 7. Bevredigd te worden
 • 8. Op mezelf te kunnen vertrouwen
 • 9. Verbinding met anderen te hebben

WAT IS JE GROOTSTE ANGST behorende bij je enneagram?

(in volgorde van Enneatype)

 • 1. Veroordeeld te worden
 • 2. Niet geliefd te zijn
 • 3. Afgewezen te worden
 • 4. Tekort te schieten
 • 5. Iets niet te begrijpen
 • 6. Verlaten te worden
 • 7. Iets te missen
 • 8. Onderworpen te zijn aan anderen
 • 9. Verbroken relaties met anderen

WAT WIL JE volgens het enneagram?

(in volgorde van Enneatype)

 • 1. Ik wil het altijd beter doen
 • 2. Ik wil goed genoeg zijn voor anderen
 • 3. Ik wil succes hebben in alles wat ik doe
 • 4. Ik wil liefde
 • 5. Ik wil weten hoe zaken in elkaar steken
 • 6. Ik wil duidelijk weten waar ik aan toe ben
 • 7. Ik wil genieten en plezier hebben
 • 8. Ik wil mijn dierbaren beschermen
 • 9. Ik wil genieten zonder ruzies

WAT ZIJN VOOR JOU BESLISSINGSCRITERIA volgens het enneagram?

(in volgorde van Enneatype)

 • 1. Ik neem beslissingen door de regels in acht te nemen
 • 2. Ik neem beslissingen door dienstbaar te zijn aan anderen
 • 3. Ik neem beslissingen door me op het resultaat te richten
 • 4. Ik neem beslissingen vanuit mijn gevoel
 • 5. Ik neem beslissingen door mijn verstand te gebruiken
 • 6. Ik neem beslissingen door te kijken naar wat er mis kan gaan
 • 7. Ik neem beslissingen impulsief zoals het moment aangeeft
 • 8. Ik neem beslissingen door uit te gaan van mijn kracht
 • 9. Ik neem beslissingen door naar harmonie te streven

WAT PAST BIJ JOU volgens het enneagram?

(in volgorde van Enneatype)

 • 1. Ik ben kritisch
 • 2. Ik ben behulpzaam
 • 3. Ik ben altijd met werk bezig
 • 4. Ik ben anders dan anderen
 • 5. Ik ben wat ik weet
 • 6. Ik ben trouw
 • 7. Ik ben gelukkig
 • 8. Ik ben sterk
 • 9. Ik ben tevreden

Welk type komt nu het sterkst naar voren? Nieuwsgierig we kunnen ook een workshop of training verzorgen over dit onderwerp! Neem dan contact met ons op. Wil je op de hoogte blijven schrijf je in voor onze tips en trics!

[activecampaign form=1]

Deze pagina over Enneagram is geschreven door Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)