IPMA D Project Management

certificaat behalen??

IPMA D laat u opleiden om het juiste projectlevel te behalen!

IPMA D Project Management

Wil jij je competenties op het gebied van projectmanagement, ontwikkelen en toetsen aan een beroepserkenning? Dan is deze training een goede keuze. Een IPMA D-certificering is een externe beoordeling van je projectmanagementcompetenties die uitstekende mogelijkheden biedt om door te groeien in het vakgebied projectmanagement. Om zo aan je carrière te werken. En projecten deskundig en gecontroleerd uit te voeren. voor examens bij het IPMA kun jezelf aanmelden. Wij begeleiden je zodanig dat je kunt slagen. Je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Want je leert heel veel over projectmanagement!IPMA-Certificering

Dit krijg je als je je aanmeldt


  • Na afloop van deze training kun je aantoonbaar op kennisgebied leiding geven aan projecten
  • Richten en inrichten: opstarten en inrichten van het project met het oog op een effectieve beheersing en communicatie in relatie tot de businesscase en de belangen van de diverse stakeholders.
  • Geld in projecten: financiële basiskennis en ondersteuning voor investeringsbeslissingen.
  • Tijd in projecten: planning en fasering, capaciteitsmanagement, Earned Value Analyse en wijzigingsbeheer.
  • Leiderschap en gedrag: leiderschapsmodellen, groepsvorming en groepsdynamica, motivatie en communicatie.

Officieel erkend projectleider worden?


Deze training sluit volledig aan op de richtlijnen van de International Competence Baseline, ICB4. IPMA is een internationale beroepsvereniging in meer dan 40 landen, die brancheonafhankelijke internationale projectmanagementcompetenties ontwikkelt. Vanuit mijn deskundigheid op het gebied van projectmanagement en psychologie ben ik in het begin betrokken geweest bij het samenstellen van de NCB de nederlandse competence baseline.Vaardigheden, kennis en kunde dat waar IPMA D om draait!

In deze training leer je om je vaardigheden, kennis en kunde op het gebied van projectmanagement toe te passen op een door jouw zelf gedaan project. 


We werken vaak vanuit je eigen projecten zodat je herkend in wat we qua kennis en vaardigheden aanbieden. De kunde zul je moeten aantonen  door de examens te doen. 


De toetsing tijdens de examens wordt dus gedaan op deze 3 gebieden!

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Aantoonbare kunde


Dit is wat je krijgt in de Opleiding Persoonlijke effectiviteit

Dit zijn de onderwerpen die we behandelen tijdens de training

1

Onderwerp 1:     Theorie over kennis level D

Je hebt veel kennis nodig om je certificaat te halen. Ook in projecten heb je veel kennis nodig vaak op allerlei gebied . Dit om de gewensten doelstellingen van het project en projectresulultaten te behalen. Je krijgt kennis over bijvoorbeeld risicobeheersing. Of over hoe een organisatie georganiseerd is. Maar ook kennis op het gebied van aansturen en motiveren van medewerkers.

2

Onderwerp 2:   Vaardigheden projectmanagement level D

Vaardigheden is een belangrijk aspect in de wereld van projectmanagement. Zoals valt of staat een project vaak met de leidinggevende kwaliteiten van een projectmanager. Maar ook andere vaardigheden zoals draagvlak creeren, je opdrachtgever overtuigen en informeren zijn belangrijk. 

3

Onderwerp 3:   Gecontroleerd je project kunnen verantwoorden!

Neem een business case in deze training van een eigen project. Je leer op basis van een business case een project te sturen en te controleren.  Door bijvoorbeeld de ROI (return on investment) te berekenen of een break even analyse te maken voor datgene wat je project moet opleveren.


4

Onderwerp 4: Huiswerk en thuisstudie

IPMA D projectmanagement vraagt veel van je qua studietijd! Je leert veel, maar je dient wel alle kennis en vaardigheden te kennen. Vooral het financieel deel is lastig voor vele omdat ze dat nog minder hekennen vanuit de projectervaring.

IPMA D 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor (aankomend) teamleiders, projectleiders of -medewerkers die IPMA D-gecertificeerd willen worden.


Aanpak

De training is praktisch en biedt inzicht in je dagelijkse projectmanagementomgeving. Je ontwikkelt kennis van zowel harde projectmanagementmethoden en -technieken als zachte vaardigheidsaspecten, die je direct gaat toepassen in je dagelijks werk.


IPMA D Project Management

Praktijkgerichte training voor certificering op D-niveau - 4 dagen


Examen en certificaat

Je ontvangt het deelnamecertificaat ‘IPMA D Project Management’. Deze training bereidt je voor op het officiële theorie-examen IPMA D ICB4. Dit examen is niet bij de training inbegrepen. Het theorie-examen IPMA D ICB4 wordt in Nederland afgenomen door IPMA Certificering Nederland.


Deze pagina is geschreven door Virgil van Dijk