IPMA Projectmanagement op niveau

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

IPMA Projectmanagement op niveau

IPMA-Certificering

Laatste keer bijgewerkt op 9, juli, 2020 by Virgil van Dijk

Ipma is een certificeringsmogelijkheid waarbij de ervaring van de projectmanager wordt beoordeel. Ben je een beginnend projectleider dan start je met level D en ben je een zeer ervaren projectmanager dan is IPMA level A een mogelijk om te behalen. Hieronder staat per level uitgewerkt wat het inhoudt.

Over IPMA Certificering

Inhoudsopgave coaching training en Bedrijfsyoga!

Een IPMA certificering behaal je niet zomaar. Een dergelijke certificering is veel waard en de projectmanager die zich wil certificeren moet daarom ook kunnen bewijzen over de gevraagde competenties en ervaringen te beschikken. Het doel van IPMA Certificering is om het traject voor de projectmanager zo overzichtelijk mogelijk te houden. Daarom komt de kandidaat na inschrijving meteen in ons Learning Management System terecht. Hier vindt het contact met de assessoren plaats en kunnen alle benodigde documenten voor de certificering geüpload worden. De kandidaat heeft in één overzicht de acties die hij nog dient te ondernemen en de bijbehorende deadlines.

IPMA-Certificering
IPMA-Certificering

Aantal gecertificeerde per IPMA Level

Regelmatig krijgen we de vraag hoeveel mensen in Nederland een IPMA-certificaat hebben behaald. Hieronder vindt u de aantallen per 1 januari 2020:

A: 16

B: 567

C: 2343

D: 11429

PMO: 369

IPMA-D

IPMA-D is de certificering voor de beginnende projectmanager, of de wat meer ervaren projectmedewerker met behoefte aan theoretische onderbouwing. Gedurende het IPMA-D traject vergaart u theoretisch kennis op alle gebieden van projectmanagement. Ook zult u kritisch uw eigen functioneren binnen projecten leren beoordelen. IPMA-D bestaat uit een Zelfassessment en een theorie-examen. Bij een positief resultaat ontvangt u het internationaal erkende IPMA-D-certificaat en bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Management Associate’ te voeren.

Zelfassessment

Voor het examen dient u een Zelfassessment in te vullen. Hierin scoort u zichzelf met een cijfer 1-10 op de competentie elementen van de ICB4. Het Zelfassessment dient als reflectie op uw functioneren binnen projecten. Het is bedoeld om de beginnend projectmanager, welke zich IPMA D wil laten certificeren, bewust met het vak bezig te laten zijn. Er is geen goed of fout en uw antwoorden tellen niet mee in de beoordeling. Het Zelfassessment is een internationale verplichting en dient minimaal 2 weken voor het examen te worden ingeleverd. U vult het Zelfassessment in na aanmelding op de portal.

Examen

Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen en duurt in totaal 3 uur. Het eerste deel bestaat uit 45 meerkeuzevragen met een tijdsindicatie van 60 minuten. Het tweede deel bevat open vragen met een tijdsindicatie van 120 minuten. De open vragen bestaan uit rekenvragen, korte open vragen en korte scenario’s. U legt het examen af via de portal met een van onze computers.

Om u optimaal voor te bereiden op het examen kunt u oefenopgaven downloaden. U vindt ze bij Downloads onderaan deze pagina. U krijgt bij het examen Rekenregels zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. Specifieke informatie over het type examenvragen vindt u onder Downloads.

De IPMA eindtermen

In de Eindtermen ICB4 staat welke stof men moet weten voor het examen. Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4. U kunt de gids ook bij aanmelden bestellen.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

Toelatingseisen

Voor IPMA D zijn er geen toelatingseisen. Enige projectmanagementervaring is echter wenselijk. Wel dient u het Zelfassessment IPMA D in te vullen, dit kan na aanmelding op de portal.

Het traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond, inclusief eventuele herexamen(s).

Certificaat, verlengen en register

Wij doen ons uiterste best om uw examen zo snel mogelijk na te kijken. U ontvangt na maximaal 4 weken de uitslag (en indien u slaagt het certificaat) per e-mail. Met het IPMA D certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Management Associate’ te voeren. Het IPMA-D certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna -na aantonen van voldoende ervaring- steeds met vijf jaar worden verlengd.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Wij updaten het register maandelijks.

Overige informatie en aanmelden

Om examen af te leggen maakt u eenmalig een account aan op onze portal. Vervolgens schrijft u zich in voor IPMA D en kunt u een examendatum kiezen en uw Zelfassessment invullen. Examen afleggen kan vrijwel iedere dinsdagmiddag van 12.30 – 15.30 op ons kantoor in Nieuwegein.

De kosten voor het IPMA D examen bedragen € 600 excl. BTW. De kosten voor herexamens zijn gelijk. Meer informatie vindt u op data en tarieven.

Downloads

IPMA-C

Met een IPMA level C certificering laat u zien over zowel een goede theoretische kennis van projectmanagement te beschikken, als de capaciteit te hebben de projectmanager van complexe projecten te kunnen ondersteunen. Het IPMA-C-traject laat u op een professionele manier naar projecten kijken, met als doel uw projectmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Het traject

IPMA-C bestaat uit een theorie-examen en een assessment. U begint met het theorie-examen. Na het behalen van het examen krijgt u een deelcertificaat. Om het volwaardige IPMA C-certificaat te kunnen verkrijgen, dient u binnen 18 maanden na de examendatum van C-theorie het IPMA C-assessment succesvol af te ronden. Dit geldt niet voor kandidaten die een C-theoriecertificaat hebben met een geldigheid van 2 jaar. De geldigheid zoals vermeld op het certificaat is leidend.

Op onderstaande pagina’s vindt u informatie per onderdeel.

Deelcertificaat theorie
Assessment

IPMA B

IPMA B is bestemd voor de ervaren professional. Met het IPMA B-certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden.

Drie domeinen

Certificeren op IPMA B-niveau kan op drie domeinen: project-, programma en portfolio. Op onderstaande pagina’s vindt u specifieke informatie per domein:

IPMA B-projectmanagement

IPMA B-projectmanagement is bestemd voor de ervaren projectmanager. Met het IPMA B -certificaat bewijst u complexe projecten zelfstandig te kunnen leiden.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor IPMA B-project dient u voldoende ervaring met voldoende complexe projecten aan te tonen. Het gaat hier om de totalen van alle projecten die voor dat niveau meetellen. De minimale ervaringseis is:

In de laatste 8 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager, waarvan mini­maal 36 maanden op IPMA B-niveau (complexiteitsscore ≥ 25). De rest mag op IPMA C-niveau (complexiteitsscore ≥ 16).

U beschrijft zoveel projecten dat u daarmee aantoont minimaal aan deze ervaringseis te voldoen. Er is ruimte om 10 projecten te beschrijven. Maar indien u bijvoorbeeld slechts 5 projecten nodig heeft om aan deze ervaringseis te voldoen, mag u de vragen bij projecten 6 t/m 10 leeg laten.

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 6 (C) of 8 (B) jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd.
In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van  9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Zie hiervoor de Toelichting invulinstructie (pdf).

Wat is een B- of C-project?

De complexiteit zoals u deze invult in het Ervaringsdocument is bepalend voor het niveau van de projecten: IPMA B of C. De complexiteit wordt bepaald door een groot aantal factoren.

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimum¬omvang van een ‘typisch’ B- of C-project. Zo zal een C-(deel)projectmanager moeilijk de competenties leiderschap en teamwerk kunnen aantonen indien zijn of haar projectteam minder dan 5 personen telt en/of die tezamen minder dan driekwart manjaar aan het projectresultaat hebben bijgedragen; of zal het moeilijk zijn voldoende praktijkvoorbeelden van acties (‘STARs’) te geven indien de kandidaat minder dan 200 uur aan het project heeft besteed. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector.

De indicatieve cijfers zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Cijfermatige factoren van complexiteitIndicatieve richtlijnen IPMA CIndicatieve richtlijnen IPMA B
Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was≥ 3 maanden≥ 9 maanden
Geplande doorlooptijd van het project≥ 3 maanden≥ 9 maanden
Werkelijke doorlooptijd≥ 3 maanden≥ 9 maanden
Aantal mensen (direct en indirect) aangestuurd≥ 5≥ 10
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen≥ 1100≥ 6250
Aantal uren als projectmanager aan het project besteed≥ 200≥ 700
Aantal belanghebbende partijen≥ 4≥ 8

Een uitgebreide beschrijving van de toelatingseisen en complexiteit vindt u in de Toelichting invulinstructie.

Fasen van het traject

Het IPMA B-traject is opgedeeld in verschillende fasen. Zo levert u het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment in en verzamelen wij feedback over uw functioneren. Vervolgens schrijft u een Projectrapport. Afsluitend vindt er een interview plaats met twee assessoren. Bekijk volledige traject.

Overige informatie en documentatie

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Een uitgebreide beschrijving vindt u in de Toelichting invulinstructie.

IPMA B-programmamanagement

Het traject voor IPMA B-programmamanagement is bedoeld voor de ervaren programmamanager. Met het IPMA B certificaat bewijst u complexe programma’s zelfstandig te kunnen leiden.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor IPMA B-programma dient u voldoende ervaring met voldoende complexe programma’s aan te tonen. Hieronder staan de minimale ervaringseisen. Het gaat hier om de totalen van alle programma’s die voor dat niveau meetellen.

In de laatste 8 jaar (In bijzondere situaties uitbreidbaar naar 12 jaar):
Minimaal 5 jaar (60 niet-overlappende maanden) ervaring als programmamanager, waarvan minimaal 3 jaar (36 maanden) in een verantwoordelijke leiderschapsrol in complexe programma’s (complexiteit ≥ 25)

U beschrijft zoveel programma’s dat u daarmee aantoont minimaal aan deze ervaringseis te voldoen. In het Ervaringsdocument is ruimte om 3 programma’s te beschrijven. Maar indien u bijvoorbeeld slechts 2 programma’s nodig heeft om aan deze ervaringseis te voldoen, mag u de rest leeg laten.

Uitzonderlijke situaties

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 6 (C) of 8 (B) jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd.
In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van  9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Zie hiervoor de Toelichting invulinstructie.

Programma-indicatoren

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimum¬omvang van een ‘typisch’ B-programma. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector.

Factoren van programmacomplexiteitIndicatieve richtlijnenIPMA B
Periode dat u verantwoordelijk programmamanager was≥ 15 maanden
Geplande doorlooptijd van het programma≥ 15 maanden
Werkelijke doorlooptijd≥ 15 maanden
Aantal mensen direct aangestuurd≥ 8
Aantal mensen indirect aangestuurd≥ 40
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen≥ 25.000
Aantal uren door u als programma­manager aan het programma besteed≥ 1.000
Aantal belanghebbende partijen≥ 8

Een uitgebreide beschrijving van de toelatingseisen en complexiteit vindt u in de Toelichting invulinstructie.

Fasen van het traject

Het traject van IPMA B Programmamanagement is opgedeeld in verschillende fasen. Voordat u het assessment kunt doen, dient u enkele stappen te doorlopen. Bekijk het volledige traject.

Downloads

Overige informatie

Ga naar Certificeren voor aanmelden, tarieven en deadlines.Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

IPMA B-portfoliomanagement

IPMA B-portfoliomanagement is bestemd voor de ervaren portfoliomanager. Met het IPMA-B -certificaat bewijst u complexe portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden.

Toelatingseisen IPMA

In de laatste 8 jaar (In bijzondere situaties uitbreidbaar naar 12 jaar):
Minimaal 5 jaar (60 niet-overlappende maanden) ervaring als portfolio¬manager, waarvan minimaal 3 jaar (36 maanden) in een verantwoordelijke leiderschapsrol in complexe portfolio’s (complexiteit ≥ 25)

Portfolio-indicatoren

Voor portfoliomanagement hebben cijfermatige criteria voor complexiteit nog minder zeggingskracht dan bij projecten en programma’s. Relevante aspecten als

 • de mate van overeenstemming binnen het management/de directie over de strategie
 • de mate van overeenstemming binnen het management/de directie over prioriteitscriteria
 • het al dan niet bestaan c.q. de mate van functioneren van een portfoliobesluitvormings­gremium
 • diversiteit van de project-/programmaportefeuille en wat dat betekent voor de rol van de portfoliomanager zijn niet in cijfers te vangen.

Daarnaast bepaalt ook de rol van u als portfoliomanager in de analyse van, en als adviseur en/of mede-beslisser over, de project- en programmaportefeuille de complexiteit. U wordt dan ook verzocht in de diverse documenten uitgebreid aandacht te besteden aan het volgende:

 • hoe u de portfolio bij uw aantreden als portfoliomanager aantrof (en – indien van toepassing – hoe u aanpassingen hebt aangebracht in de ‘relevante aspecten’ zoals hierboven opgesomd)
 • welke acties u zelf heeft geïnitieerd of gefaciliteerd om de besluitvorming, rapportages, de aansturing en/of de effectiviteit van (programma’s en projecten in) de portfolio te verbeteren
 • welke acties u zelf heeft geïnitieerd of gefaciliteerd om initiatieven binnen de portfolio (o.m. programma’s en projecten) op te starten, bij te sturen en/of te stoppen/temporiseren.
De zwaarte van uw portfolio

Alleen over de zwaarte/omvang van de portfolio zelf zijn tentatief enige factoren te benoemen . Deze factoren zijn in onderstaande tabellen weergegeven. Deze getallen zijn puur indicatief. Net als bij project- en programmamanagement zal uw onderbouwing bij de score voor portfoliocomplexiteit bepalend zijn bij de bepaling of uw portfolio-ervaring als IPMA B of A wordt gezien.

Factoren van portfoliocomplexiteitIndicatieve richtlijnen IPMA B
Periode dat u verantwoordelijk portfoliomanager was≥ 15 maanden
Aantal parallel lopende projecten/ programma’s in de portfolio met:
– een complexiteitscore op IPMA B-niveau≥ 3
– een complexiteitscore op IPMA C-niveau≥ 10
Aantal keer per jaar dat de portfolio substantieel wijzigt (≥ 10% herallocatie)≥ 2 x
Gebudgetteerde aantal uren van projecten/programma’s (per jaar)≥ 25.000
Aantal uren door u als portfoliomanager aan het portfolio besteed≥ 1.000

Fasen van het IPMA traject

Het IPMA B-traject is opgedeeld in 4 fasen:

0 Fase: Aanmelding

Fase 1: Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Beoordeling toelaatbaarheid.

Fase 2: Theorie-examen (mondeling of schriftelijk) ↺

Fase 3: Rapport↺ Beoordeling rapport

Fase 4: Assessmentinterview

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te
worden afgerond. Fase met ↺ geeft aan dat indien die activiteit (het Schriftelijk examen, Rapport en/of Assessment­interview) als onvoldoende wordt beoordeeld, deze activiteit éénmalig opnieuw uitgevoerd mag worden. Hiervoor worden de kosten van de desbetreffende fase nogmaals in rekening gebracht.

Fase 1: Inleveren 3 documenten

U start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment. Er vinden twee beoordelingen plaats. Na inleveren controleren we uw ingezonden document op de toelatingseisen. Als de drie documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren.

Gebruik bij het opstellen de Toelichting invulinstructie. De documenten vindt u bij Downloads onderaan deze pagina.

Ervaringsdocument

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen en werkervaring. Verder geeft u vier referenten die betrokken zijn geweest bij uw portfolio. Tot slot beschrijft u de portfolio’s waarmee u aantoont aan de toelatingseisen te voldoen, en geeft u het complexiteitsniveau van elk van deze portfolio’s aan. Na inleveren beoordelen wij uw document op volledigheid en toelatingseisen. Gebruik het sjabloon Ervaringsdocument.

Managementsamenvatting

In de Managementsamenvatting geeft u achtergrondinformatie over de organisatie waar u portfolio’s uitvoert en geeft u een beschrijving over de portfolio’s 1, 2 en 3 die u in het ervaringsdocument heeft ingevuld. De documenten dienen uiterlijk 6 weken voor de assessmentdatum te worden ingeleverd. Gebruik het sjabloon Managementsamenvatting.

Zelfassessment

In het Zelfassessment geeft u per competentie uw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geeft u een praktijkvoorbeeld van uw ervaring. Gebruik het sjabloon Zelfassessment.

Eindbeoordeling fase 1

Nadat uw 3 documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen voor IPMA level B, vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of u toelaatbaar bent voor fase 2. U ontvangt binnen 3 weken de uitslag en eventuele feedback voor uw verdere traject. Bij een positieve uitslag kunt u verder naar fase 2.

Theorie-examen IPMA (mondeling of schriftelijk)

Let op: Om de toegankelijkheid voor kandidaten te vergroten wordt per 1 april 2018 het schriftelijk examen voor IPMA B (voor de domeinen Project- Programma- en Portfoliomanagement) vervangen door een mondeling examen. Dit biedt meer ruimte voor toelichting en reflectie en betere aansluiting op het assessmentinterview. Voor kandidaten die toch liever een schriftelijk examen afleggen bieden we uiteraard een overgangsperiode.

Theorie-examen mondeling

Het mondeling examen zal plaatsvinden voorafgaand aan het interview. Zo hoeft u dus maar een keer naar ons kantoor in Nieuwegein te komen.

Theorie-examen schriftelijk

Gedurende de overgangsperiode kunt u ervoor kiezen om schriftelijk theorie-examen af te leggen. U kunt een gewenste datum kiezen in de portal. De beschikbare data vindt u op de pagina Data.

In tegenstelling tot onze andere toetsen is het B-theorie ICB4 examen een open boek examen. Dit houdt in dat het is toegestaan de ICB4, studieboeken op basis van de ICB4 en de ICB4 examengids te raadplegen tijdens het examen. Niet toegestaan zijn computers, tablets of mobiele telefoons. In de Eindtermen vindt u precies wat u moet weten voor het examen. Om u optimaal voor te bereiden bieden wij oefenopgaven aan.

U krijgt bij het examen rekenregels (.pdf) zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij een positief resultaat kunt u verder met fase 3.

Referentenonderzoek

Na het behalen van uw theorie-examen kunt u via de portal uw referenten uitnodigen en feedback te geven. In het referentenonderzoek wordt u door vier personen beoordeeld op uw functioneren, middels een zestal open vragen en een gesloten vraag. De beoordelaars zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle beoordelaars krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Het referentenonderzoek geeft aanvullende informatie aan de assessoren over hoe uw omgeving aankijkt tegen uw functioneren als projectmanager. De beoordelingen van de opdrachtgever en de leidinggevende worden voorafgaand aan het assessment aan u ter beschikking gesteld. Wegens de afhankelijkheidsrelatie van de twee teamleden met de kandidaat is het commentaar van hen vertrouwelijk en wordt dit alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

Fase 3: Rapport

In het rapport geeft u een uitgebreide beschrijving van uw portfolio. In het rapport beschrijft u de achtergrond, uw uitdagingen en een terugblik op uw functioneren. Het projectrapport heeft een voorgeschreven structuur. U gebruikt hiervoor het sjabloon Rapport IPMA A en B portfoliomanagement. In de Toelichting invulinstructie leest u precies wat u dient te vermelden.

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Uw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

Wij verzoeken u onderstaande documentatie mee te nemen naar het assessment:

 • Een document waarin het portfolio beschreven wordt; een projectplan, projectmanagementplan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
 • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het portfolio omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
 • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
 • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw portfolio  verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, portfolio managementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
 • Documentatie waarin staat hoe u het portfolio heeft afgesloten; eindrapport, evaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.
De assessoren

De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw Managementsamenvatting en Rapport. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op.

Het meenemen van documentatie is geen verplichting, maar helpt u bij de onderbouwing van uw ervaring. Het niet kunnen overhandigen van documentatie leidt niet tot afwijzing. Het ontbreken van enige vorm van onderbouwing van uw ervaring kan wel leiden tot een afwijzing.

Voorafgaand aan het interview ontvangt u de feedback van uw opdrachtgever en manager. Wegens de mogelijke afhankelijkheidsrelatie met u is de feedback van uw teamleden vertrouwelijk en wordt deze alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

Overige informatie

Nadere informatie vindt u in de Toelichting invulinstructie.

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.

Downloads

IPMA A

IPMA A is bestemd voor de zeer ervaren professional. Met het IPMA A-certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden. U treedt hiermee toe tot een exclusief gezelschap: Op dit moment zijn er slechts 16 mensen in Nederland gecertificeerd op IPMA A niveau.

3 domeinen

Certificeren op IPMA A-niveau kan op 3 domeinen: project-, programma en portfolio. Op onderstaande pagina’s vindt u specifieke informatie per domein:ProjectProgrammaPortfolio

Fasen van het traject

Het IPMA A-traject bestaat uit 4 fasen:

Fase 0: Aanmelding

Fase 1: Intakegesprek op basis van eigen documentatie

Fase 2: Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Beoordeling toelaatbaarheid.

Fase 3: Rapport ↺ Beoordeling rapport

Fase 4: Assessmentinterview

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. Een fase met ↺ geeft aan dat indien die activiteit als onvoldoende wordt beoordeeld, deze activiteit éénmalig opnieuw uitgevoerd mag worden. Hiervoor worden de kosten van de desbetreffende fase nogmaals in rekening gebracht.

Certificaat en register IPMA

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail. Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in simpele stappen uw certificering verlengen

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

Overige IPMA informatie

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen.

Waarom het IPMA Keurmerk?

IPMA-NL wil professioneel projectmanagement stimuleren in Nederland. Op tal van terreinen is IPMA-NL actief bezig om die ambitie te realiseren. Deels doet IPMA-NL dat al met het certificeren van Projectmanagement professionals. Aan de kant van het ontwikkelen van professionals wil IPMA-NL samen met de opleiders d.m.v. het keurmerk, competentie-ontwikkeling verder stimuleren bij de (aankomende) professionals.

IPMA Keurmerk is een kwaliteitscheck voor opleidingen die leiden tot een IPMA certificaat. Dit keurmerk is ontwikkeld door IPMA internationaal. Het is een onafhankelijke kwaliteitscheck op de opzet van de opleiding en op het opleidingsmateriaal.

Het keurmerk helpt de potentiële afnemers van de opleidingen voor hun ontwikkeling een passende keuze te maken . Daarnaast wil IPMA -NL met het keurmerk de opleiders op onafhankelijke wijze erkennen voor hun kwalitatieve opleidingen en ze verder stimuleren tot continue verbetering van de kwaliteit.

ipma-keurmerk-training-course

Dit artikel over IPMA is samengesteld door Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.