Training verandermanagement

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Training verandermanagement, lukt het je niet om draagvlak te creëren? Of twijfel je welke aanpak geschikt is voor jou organisatie? Of twijfel je aan je aanpak of je manier om de verandering te structureren? Lees hieronder of deze training iets voor jou is?

Krijg inzicht in veranderen in de praktijk

Vanuit uw functie bent u continu bezig met verandering. Maar vraagt u zich ook af : Doe ik het goed? En wat zou ik, als verandermanager, anders kunnen doen? gebruik ik de juiste veranderaanpak? Of is een andere veranderaanpak beter? Speelt u vaak met de vraag: hoe creëer ik draagvlak of hoe krijg ik mijn medewerkers mee? In de training verandermanagement gaan we trainen op het gebied van gedrag. Verandergedrag van uw omgeving en dit wordt onderbouwd door theoretische kaders en praktijk ervaring. Het gaat dus over uw eigen praktijk én uw eigen rol als verandermanager.

Voor wie?

De training verandermanagement is voor diegene die hun organisatie of afdeling continu willen afstemmen. Op bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen of vragen vanuit de markt. Als projectleider, adviseur of consultant bent u actief betrokken bij interne veranderprocessen. Of u bent als verandermanager verantwoordelijk voor een veranderopdracht bij een opdrachtgever.

Na de training verandermanagement

  • Heeft u een actueel overzicht van theorieën en concepten uit de organisatie- en veranderkunde. En kunt u kiezen welk model er nodig is bijhet soort verandering
  • Kunt u gedrag in een organisatie die in verandering is verklaren en begeleiden . En een keuze maken uit het aanbod van veranderkundige modellen. Tevens bent u in staat deze modellen door te vertalen naar strategieën en bijbehorende interventies.
  • Is uw persoonlijk leiderschap als verandermanager gegroeid door inzicht in uw eigen rol en de uitbreiding van uw handelingsrepertoire.

Wat gaan we doen in de training verandermanagement

De training verandermanagement biedt u in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. U leert vanuit uzelf de theoretische concepten. U leert uw eigen praktijk én uw eigen rol als verandermanager te begrijpen. Tevens leert u om op deze gebieden bijvoorbeeld draagvlak te creëren. En hoe u het proces van veranderen kan begeleiden.

Ken uzelf voordat u andere wilt veranderen!

Verschillende veranderbenaderingen


Samen met uw mede deelnemers gaat u vanuit uw eigen praktijk kijken. U leert hoe u een verandertraject kan organiseren en begeleiden. De organisatiekant van het veranderen als analyse van de cultuur. Maar ook onderwerpen als samenwerking, groeps-en teamvorming worden bekeken. En u leert om hier mee om gaan. U leert gefundeerde keuzes maken uit, soms, tegenstrijdige belangen. Steeds gaat u op zoek naar de balans tussen mensen en systemen. En wens en realiteit en ratio en emotie(s).

Uw Leiderschapsstijl in verandering

Om veranderingen te kunnen realiseren is naast kennis van de theorieën en modellen uit de veranderkunde ook inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl nodig.  U gaat op zoek naar een antwoord. Op de vraag: wat voor gedragsverandering vraagt deze veranderopdracht van mij? Wat moet ik in mijn denken en doen veranderen om het veranderingsproces niet in de weg te staan. Aan de hand van uw eigen praktijkcasus ontwikkelt u in de training een  aanpak om verandervraagstukken in de praktijk te organiseren.

Programma Training verandermanagement

De training verandermanagement is modulair opgebouwd. De modules zijn gespreid over de dagen. Let op we gaan er vanuit dat u al kennis of praktijkervaring heeft met veranderen. Het is een training geen opleiding verandermanagement. De volgende modules worden behandeld in de training. (let op voor interne bedrijfstrajecten is het ook mogelijk de losse modules aan te bieden!

Module 1 | De essentie van Veranderen

In deze module krijgt u een overzicht van het terrein van verandermanagement. Naast de inhoudelijke veranderthema’s wordt een tweetal veranderingsbenaderingen besproken. Die op diverse momenten in de training nader worden uitgewerkt. Behalve organisatiekundige dilemma’s wordt ingegaan op enkele veranderkundige spanningsvelden. En we maken van een veranderdiagnose.

Module 2 | Hoe organiseer ik een verander strategie?

In deze module behandelen wij concepten als de flexibele organisatie, organiseren in de keten, de netwerkorganisatie, enzovoorts. Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe deze nieuwe manieren van organiseren verbonden kunnen worden met veranderbenaderingen als ontwerpen en ontwikkelen.

Module 3 | Van veranderidee naar veranderproces

Een ontwerp- en veranderparadox is er altijd bij iedere verandering. Wat past bij deze organisatie en wat is een effectieve manier van veranderen.? Daartegenover staat dat het ontwikkelen van mensen en beïnvloeden van gedrag niet eenvoudig is. De organisatie kan niet vanuit een integrale visie worden vormgegeven. Tevens zoomen we in op de bijbehorende veranderstrategie, de verandermethoden, de interventietools en de rol van de verandermanager aan de orde.

Module 4 | De dynamica van veranderprocessen in (professionele) organisaties

Organisatieverandering is boven alles gedragsverandering. In deze module wordt ingegaan op de vraag hoe gedragsverandering tot stand komt en hoe structuur- en cultuurverandering daarin een rol speelt.

Module 5 | Transitiemanagement: taaie vraagstukken in het veranderen

In deze module werken deelnemers verder aan hun visiedocument. We gaan op zoek naar de kern van het veranderkundige vraagstuk. Dit werken we uit na een plan om het programmeren en regisseren van veranderingen aan te kunnen pakken in de praktijk. Daarmee krijgen we zicht op een implementatieplan dat achtereenvolgens bestaat uit het vaststellen van de veranderdoelen en gewenste resultaten, een passende veranderstrategie en de daarbij behorende interventies.

Module 6 | Leidinggeven aan verandering

Er wordt veel gevraagd qua vaardigheden van de verandermanager .De rol van verandermanager en opdrachtgever speelt een cruciale rol bij het al dan niet slagen van een veranderproces. Inzicht in uw eigen patronen en handelen zijn van belang om vicieuze cirkels te doorbreken. De meeste managers hebben tegenwoordig veel kennis over verandermanagement, maar deze kennis stuurt maar zeer beperkt het handelen.
Een van die eigenschappen die zorgt voor effectief veranderen is die van het benutten van de (inter)persoonlijke communicatie. Behalve communicatie wordt ook ingegaan op het bespreekbaar maken van persoonlijke hindernissen voor verandering. Hoe geef je aandacht, hoe realiseer je actieve betrokkenheid en hoe hou je de leerprocessen in beweging want veranderen is leren.

Module 7 | Visie op veranderen

Deze laatste module staat in het samensmelten van uw verandercasus en het geleerde. U kunt uw eigen visie van veranderen en uw manier duidelijke maken aan de organisatie waarvoor u werkt.

Praktische informatie Training verandermanagement

Locatie
Amersfoort

Trainingsduur

7 modules in 5 dagen, gespreid over 3 maanden

trainingskosten

Training verandermanagement: 3.655 euro
Arrangementskosten:worden van te voren aan u doorberekend.

Bij deelname aan deze training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens training. De trainingskosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten. trainingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn voor u of uw werkgever. Voor meer informatie kijkt u op https://www.belastingdienst.nl/.

Certificaat van deelname

Na afronding van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Docenten

Onze trainers zijn gedreven praktijkprofessionals. Zij bieden een interessante mix van verandertheorie en praktijkervaring. Ze dagen u uit op inhoud en gedrag. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de inhoud van het verander trainingsprogramma. Dit houdt in dat deze training door verschillende trainers gegeven kan worden.

Deze pagina over de training verandermanagement is geschreven door Virgil van Dijk

volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)