Wat is pesten op de werkvloer?

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Wat is pesten op de werkvloer?

Wat is pesten op de werkvloer?

Laatste keer bijgewerkt op 26, februari, 2021 by Virgil van Dijk

Pesten op de werkvloer! het komt heel veel voor. Ook in deze tijd is het nog aanwezig door het zogenaamde cyberpesten! In 2019 waren ruim een half miljoen werknemershet slachtoffer van pesterijen, waarvan circa 100..000 structureel. (cijfers TNO)

Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

Wat is pesten?

Inhoudsopgave coaching training en Bedrijfsyoga!

Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar.En is dus een grote kostenpost voor werkgevers. De kostenpost is zo’n € 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Wat kunnen we doen aan pesten?

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval.

Wat kan je er zelf aan doen?

Toegeven dat je gepest wordt op je werk is niet makkelijk. Er ligt voor volwassenen een groot taboe op om toe te geven de voetveeg te zijn en veel werknemers zoeken de schuld bij zichzelf. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken, of ze kunnen niet bij de leidinggevende terecht omdat dat juist degene is die pest. Maar dit is wel echt de eerste stap! Zoek een goede coach op en laat je begeleiden om het pesten te stoppen.

Wie hebben er last van Pesten?

Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het slachtoffer, terwijl het hen lang niet altijd koud laat. Zien dat iemand gepest wordt, doet het niveau van je stresshormonen stijgen. Omstanders hebben er dus daadwerkelijk last van als iemand wordt gepest en dat leidt tot extra verzuim op de hele afdeling. Dit gaat zover dat stress net zo hoog en vaak optreed bij degenene die het pest gedrag zien en niet eens zelf direct worden gepest!!

Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt. Om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen en hopelijk bij te dragen aan verbanning van de pesterijen, is de Stichting Pesten op de Werkvloer in het leven geroepen. Vijf jaar zijn we nu, zowel op werknemers- als werkgeversniveau, aan de slag om dit taboe te doorbreken, want dat kunnen we alleen met elkaar.

Onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk ook met cyberpesten!!

Een kwart van alle werkenden (26%) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Bijna 1 op de 5 stelt dat de sfeer op het werk slechter is door de crisis. Dit blijkt uit een, op 9 september 2020, gepubliceerd onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.500 werkenden. ‘Schokkende cijfers. Een respons van 26% betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken heeft met pestgedrag. Daarnaast is voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verslechterd door de crisis. Een zeer onwenselijke situatie,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.Leidinggevende
11% van de mensen die wordt gepest, durft niets te zeggen over het pesten uit angst de baan te verliezen. 15% stelt dat de werkgever/leidinggevende minder tegen pesten optreedt dan voor de coronacrisis. 13% wordt overigens gepest door de leidinggevende zelf. ‘We snappen dat veel organisaties het water aan de lippen staat door de crisis. En de werkdruk in veel organisaties hoog is. Het is echter nooit reden om dit soort gedrag te tolereren,’ stelt Fortuin.Zorg

Veel pesterijen in de zorg?

Vooral in de zorg is een goede sfeer vaak ver te zoeken. Een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de sfeer op het werk slechter is dan voor de crisis. 1 op de 3 zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander vervelend gedrag. Verziekte werksfeer  Fortuin: ‘Zorgpersoneel is iedere keer de gebeten hond. Al maandenlang stellen ze hun leven in de waagschaal om Nederland door de crisis te helpen. Ze hebben daar bovenop nu dus te maken met een verziekte werksfeer. Ongehoord. 13% van de zorgmedewerkers geeft aan dat de werkgever niet optreedt tegen pesten. We vragen alle werkgevers in de zorg om hier paal en perk aan te stellen.’Overheid en ICT
Ambtenaren die bij de landelijke overheid werken (32%) en mensen in de ICT-sector (34%) krijgen ook bovengemiddeld vaak te maken met pestgedrag. De landelijke overheid schiet er ook op een andere manier slecht uit: maar liefst een kwart stelt dat hun werkgever niet optreedt tegen het pesten. ‘Zelfs in deze tijden van thuiswerken gaat het pesten gewoon door,’ aldus Fortuin. ‘We roepen ook deze werkgevers op om hard op te treden tegen ongewenst gedrag.’

Dit Artikel is samengesteld door Virgil van Dijk

volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.