Wat is Team Coaching ?

Alles over coaching, training en bedrijfsevenenmenten

Wat is team coaching? Team coaching is succesvol samenwerken en tot zelfontwikkeling komen! Sommige (management) teams of besturen ontwikkelen zich tot een hecht samenwerkingsverband die topprestaties leveren. Andere teams of afdelingen vallen ruziënd uiteen voordat de eindstreep of het teamresultaat zelfs maar in zicht is. Teamcoaching is dan vaak een goede interventie! En kan u kosten besparen van een niet werkend team.

Om de prestaties en samenwerking van een team te verbeteren, kijken we tijdens teamcoaching naar verschillende factoren:

 • De fase en groepsdynamiek van het team of bestuur als entiteit.
 • De management en leiderschapskwaliteiten van ieder individu in het team en van het team als totaal. Waarin vullen we elkaar aan? Wat waarderen we in elkaar? Wat missen we?
 • De doelmatigheid van een team in termen van missie, doelen en ambities, taken/rollen, werkprocedures/ afspraken en onderlinge verhoudingen.
teameffectiviteitsmodel
teameffectiviteitsmodel

Team coaching en aanpak?

Er is geen eenduidige manier om team coaching aan te pakken. Het is afhankelijk van de achterliggende oorzaak waarom een team anders of beter kan functioneren.

 • het realiseren van de gestelde ambities
 • te groeien met je team of organisatie
 • talenten aantrekken en behouden
 • de onderlinge samenwerking verbeteren
 • elkaar feedback kunnen geven
 • werkgeluk verhogen
 • bouwen aan succesvolle en diverse teams
 • het volledige potentieel van managers en medewerkers benutten

Team coaching model

Tijdens veel teamcoaching sessies gebruiken wij bijvoorbeeld de MBTI of eneagram of belbin rollen. Dit zijn instrumenten en Modellen die het functioneren in een team inzichtelijk maken. Het zijn hulpmiddelen die gebruikt worden om formeel leiderschap en informeel leiderschap in kaart te brengen. en samenwerking inzichtelijk te maken. Wij werken altijd met een intake met de opdrachtgever en zullen vanuit de doelstellingen en een route plannen hoe deze teams te verbeteren. Ook gebruiken we het teamfasemodel van Tuckman. Een bruikbaar model om te analyseren in welke fase uw team zich begeeft en hoe er sturing gegeven kan worden.

teamfasemodel van Tuckman
teamfasemodel van Tuckman

Team coaching zorg voor leiderschap

Teamcoaching is van grote waarde wanneer je gedragsverandering wenst in je team of organisatie. Het helpt je de onderliggende overtuigingen en emoties te onderzoeken en een juiste plek te geven waardoor gedragsverandering op de langere termijn makkelijker en blijvender wordt.

Tijdens team coaching is het onder andere van belang om duidelijk te maken wat het verschil is tussen een fixed mindset en een groei mindset. Tijdens team coaching kan je medewerkers stimuleren om vanuit een groei mindset iedere dag een betere versie van zichzelf neer te zetten? Dit heeft zorg nodig en duidelijk leiderschap om het gewenste gedrag in de organisatie te borgen

Team coaching werkvormen

Team coaching zorgt allereerst voor bewustwording van je eigen rol binnen het team, de onderlinge dynamiek en hernieuwde energie om met elkaar te werken aan verbetering. De onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar en waardering voor elkaars kwaliteiten wordt besproken. Daarna komt de volgende stap in teamcoaching: met de gesignaleerde punten aan de slag gaan als team. Dit wordt gedaan met diverse werkvormen. Veelal niet met rollenspel want dat is niet efficiënt en geeft het daadwerkelijk handelen van de teamleden niet goed weer.

Wat doet een Team coach?

Een teamcoach helpt teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Vaak is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. En vooral het “echt” luisteren vergt aandacht.

Team coaching boek (en)

Er zijn veel boeken geschreven over teamcoaching Hier noem ik er een aantal die zeker de moeite waard zijn. Het handboek teamcoaching van Martijn Vroemen is een musthave als je team wilt veranderen. Dynamisch coachen van Ans Tros. En aan de slag met teamcoaching van Marijke lingsma.

Team coaching Opleiding?

Er is geen perfecte opleiding om teams te leren coachen en begeleiden. De grootste leerschool is de praktijk en u zult merken dat iedere omgeving weer om een ander soort samenwerking vraagt. Een verandering in samenwerking vraagt ook om verandering in teams! Loopt u hiertegen aan in uw organisatie? Onderneem stappen en neem contact met ons op!

Teamcoaching nodig voor uw organisatie? Wij geloven dat teamcoaching altijd maatwerk is en er zal na aanleiding van een gratis intakegesprek een offerte gemaakt worden om uw rendement van uw team of teams te vergroten! Neem contact op met ons via [email protected] .

Deze pagina over wat is team coaching? is geschreven door Virgil van Dijk

[activecampaign form=1]

volg me op
Laatste berichten van Virgil van Dijk (alles zien)